ZROLOWANE PYŁY

W maju 2023 roku na portalu Rolowana Dabrowa ukazał się anonimowy tekst podający stek bzdur na mój temat. Link do artykułu : http://rolowanadabrowa.pl/huta-srebrny-pyl-i-dzialacz-ekologiczny

Zdecydowałem sie opublikować wyjaśnienia pobierz odpowiedź rolowanej

Podobno na sesji powiedziałem, że Huta nie pyli – na sesji ani w żadnym innym miejscu nie wyrażałem opinii, że „Huta nie pyli”. Na sesji Rady Miejskiej  stwierdziłem jedynie, że niedawno Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie opublikowało wyniki badań prowadzonych przez rok 2022 w punktach rozmieszczonych wokół huty. Wyniki wskazują, że opad pyłu nie przekracza 50% normy.

Można odsłuchać nagranie z sesji i sprawdzić wypowiedzi  https://www.youtube.com/watch?v=cZk1pyEgUCQ

Odniosłem się tylko do badań, a nie do całej emisji huty, co zresztą wyjaśniłem w dyskusji. Zwróciłem uwagę, że do tej pory nie ustalono powiązania rodzaju pyłów z ich źródłem emisji, bo takie dokumenty nie istnieją.

Niestety ale ignorant tego nie zrozumie.

Rolowana jest to portal, na którym podaje się dużo nieprawdziwych informacji, ale trudno jest znaleźć wydawcę i właściciela portalu.

Jest podane Stowarzyszenie IBRIS, ale jest ono nieuchwytne.

 

Czyli można kogoś obrażać i się ukrywać?

Jerzy Reszke

INTERPELACJE W KADENCJI 2018-2023

Interpelacje to podstawowe narzędzie radnego. Radny przekazuje wnioski Mieszkańców i zgłasza problemy, które obserwuje działając na rzecz ich rozwiązywania. Czy skutecznie, można ocenić. Niestety, ale poziom odpowiedzi jest coraz niższy.

1559 audyty energ. dla bud. przy ul.Sienkiewicza 13, 3 Maja 12 i 27, Piłsudskiego 18, Kołłątaja 21
1553 przywrócenie funkcjonowania linii autobusowych nr 603 i 606 dla mieszkańców Kuźniczka Nowa
1550 niebezpieczny zakręt w Ząbkowicach
1547 rzeka Trzebyczka
1542 kopia umowy dot. realizacji audytu energetycznego dla bud. przy ul. Sienkiewicza 13
1533 interpelacja nr BRM.0003.1488.2023
1532 interpelacja o nr BRM.0003.1423.2023
1531 przekazanie wyników przeprowadzonego audytu energetycznego dla bud. przy ul. Sienkiewicza 13
1523 likwidacja zapisów dot. premii dla pracowników administracji i obsługi
1520 dojazd do pomnika
1519 dojazd do kompostowni Lipówka w Strzemieszycach Małych
1516 naprawa nawierzchni i rowów melioracyjnych ul. Mostowa
1515 przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, ul. Kr. Jadwigi i ul. Al. J. Piłsudskiego
1514 harmonogram remontu ulic w Strzemieszycach
1513 zmiana organizacji ruchu na ul. Wiosennej i ul. Rodzinnej
1502 remont nawierzchni na ul. Środkowej ponownie
1501 remont i przebudowa ul. Kazimierzowskiej
1500 naprawa nawierzchni ul. Składowa
1499 naprawa nawierzchni ul. Kazdębie
1498 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szklanych Domów z ul. Strzemieszycką
1497 budowa łącznika ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
1490 interpelacja o nr BRM.0003.1423.2023
1489 „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy DG” za lata 2014-2017
1488 koszty działalności operacyjnych w zakresie usług obcych jakie Gmina DG poniosła w 2022 r.
1483 inwestycje drogowe i kanalizacyjne w Strzemieszycach Małych
1476 brak oświetlenia przy ul. Oddziału AK Ordona 339a
1475 ekrany przy drodze krajowej DK94
1474 przesunięcie granicy posesji przy ul. Jamki
1473 naprawa wyrw w jezdni ul. Oddziału AK Ordona
1472 zasady koszenia trawy przy ulicach, na skwerach i placach zabaw
1471 system oceny jakości powietrza
1470 objazd do Kompostowni na Lipówce
1469 połączenie autobusowe Strzemieszyc z Gołonogiem
1467 naprawa nawierzchni ul. Transportowej
1466 brak odpowiedzi Burmistrza Sławkowa
1456 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1451 dofinansowania na termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 13
1450 mapa systemu melioracji
1449 droga do cmentarza w Łęce
1448 naprawa nawierzchni ul. Strzemieszycka
1447 podtopienia ul. Aleja za Remizą
1446 ponowienie – podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna
1445 wykonanie Budżetu Partycypacyjnego za 2023 rok
1444 stara wiata przy ul. Głównej
1443 ponowienie – podtopienia przy ul. Oddziału AK Ordona
1442 ponowienie – kanalizacja i nawierzchnia ul. Środkowa
1406 Pomnik Czerwonych Sztandarów
1405 inwestycja przy ul. Hotelowej
1404 plac zabaw i skwer przy ul. Łaziennej
1403 plac zabaw przy ul. Warszawskiej
1402 postępowanie ALBA
1401 przebudowa ul. Staszica
1400 przyszłość Przedszkola Nr 17
1399 ul. Białostockiego i ul. Myśliwska
1398 wizja na ul. Środkowej
1397 wyciek wody na ul. Hotelowej
1396 zepsuta lampa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Obrońców Pokoju
1390 wyjaśnienie w sprawie stanu wody w budynku przy ul. Stacyjnej
1389 budowa terminalu samochodowego
1388 komunikacja
1387 protokół z wizji w firmie ZENMAR
1383 przeznaczenia działki na ul. Tworzeń
1382 uciążliwości, które powoduje firma przy ul. Tworzeń 12
1381 pomiar hałasu na ul. Tworzeń
1380 wycinka drzew przy ul. Tworzeń 9
1373 podtopienia Aleja za Remizą
1372 oznakowanie ulicy i oświetlenie ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1371 wycinka drzew przy ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1370 przebudowa i remont ul. Kazimierzowskiej
1369 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej – nieprawidłowe informacje – ponownie
1314 przekazanie Klubowi sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gosp. odpadami komun.
1309 dojazd do kompostowni na Lipówce
1308 skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną
1307 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej
1306 Program Ochrony Środowiska ponownie
1305 remont bramy ul. Warszawska 72
1304 żłobek w Strzemieszycach
1303 budowa kanalizacji przy ul. Strzemieszyckiej – usterki
1302 remont ul. Ofiar Katynia dojście do Pomnika
1276 Program Ochrony Środowiska
1275 ul. Strzemieszycka
1274 Ząbkowice – pismo Stowarzyszenia Akcja Sąsiedzka Ząbkowice
1273 koszenie traw w Strzemieszycach
1256 inwestycje na 2023 rok
1255 przebieg linii metropolitalnej M26
1254 linia autobusowa nr 609
1252 Park Grabocin
1251 fotoradar na ul. Szosowej
1250 remont ul. Staszica i budowa ścieżki rowerowej
1249 procedura Budżetu Partycypacyjnego
1248 odory w Strzemieszycach
1247 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna ponownie 2 raz
1246 inwestycje drogowe przy ul. Strzemieszyckiej
1245 szerokość ul. Strzemieszyckiej
1244 przejazd na ul. Grabocińskiej
1243 połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Jaworzno Szczakowa
1242 inwestycje i remonty dróg w Strzemieszycach
1241 środki na inwestycje i remonty dróg
1240 sytuacja szpitala miejskiego
1239 zablokowanie ul. Kawa
1238 wyniki monitoringu zakładu ArcelorMittal Poland S.A.
1237 topole przy DK94
1236 naprawa nawierzchni ul. Wiosenna i Rodzinna
1235 remont ul. Kazimierzowskiej
1234 dziki w Strzemieszycach
1233 ilość zgłoszeń opadów pyłu w Dąbrowie Górniczej
1205 tablica informacyjna – Rondo Żołnierzy Wyklętych
1189 Szlak Metalurgów
1188 budynek po Liceum i Gimnazjum ponownie
1187 wykonanie tężni
1186 szerokość jezdni ul. Strzemieszycka
1185 mostek ul.Hotelowa ponownie
1184 stan prawny terenu stacyjnego
1171 naprawa ul. Rodzinnej i Wiosennej
1142 wycięcie pnia drzewa przy ul. Warszawskiej – ponownie
1141 przedłużenie ul. Akacjowej – ponownie
1140 teren po oczyszczalni
1139 rowy przy ul. Oddziału AK ponownie
1138 rondo na granicy z Sosnowcem
1137 plac zabaw na Sulnie
1136 dokumentacja DSS Recykling
1135 uporządkowanie terenu Wywierzysk i okolicy
1134 terminy realizacji inwestycji – ponownie
1133 drogi dojazdowe do Panattoni – ponownie
1132 rozwalony mostek ul. Hotelowa
1131 rowy przy ul. Aleja za Remizą – ponownie
1130 podwyższenie terenu
1129 mapa akustyczna
1128 budynek po Liceum i Gimnazjium
1098 ułatwienia dla niepełnosprawnych na przejściach przez jezdnię
1097 uszkodzona lampa przy ul. Strzemieszyckiej
1096 remont ulicy dojazdowej do ALBA MPGK Sp. z o.o.
1095 linia autobusowa Nr 928
1094 gazociąg na Jamki
1093 usterki w bloku przy ul. Armii Krajowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej
1092 stan techniczny obiektów kultury w Dąbrowie Górniczej
1091 remont ul. Wiosennej
1090 gminny program remontów dróg i inwestycji drogowych
1089 nawierzchnia ul. Gawronówka
1083 decyzje środowiskowe dla firmy DSS Recykling
1082 przejście wyniesione na ul. Strzemieszyckiej
1081 zwiększenie produkcji
1080 drogi dojazdowe do Panattoni
1079 przedłużenie ul. Akacjowej
1078 podtopienia Aleja za Remizą – ponownie
1077 przekształcenie własnościowe
1076 utrudniony wjazd – ponownie
1061 dokumentacja likwidacji oczyszczalni
1060 wyniki badań terenu po oczyszczalni
1056 korzystanie z działki zgodnie z mpzp
1048 podatki od firm ze Strzemieszyc
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1045 opinie wydane do projektu Park Rowerowy Pumtrack – sprostowanie
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1043 własność terenów obok zbiornika Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV)
1042 stanowisko wobec petycji w sprawie ratowania rzek
1041 przycięcie drzew na posesji przy ul. Warszawskiej 99
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1039 budynek po przedszkolu przy ul. Kozubka
1038 badanie terenu oczyszczalni
1031 pomiar hałasu przy ul. Budowlanych
1028 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ALBA MPKK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
1027 zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1025 decyzje dla firmy DSS Recykling Sp. z o.o.
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1023 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy REMONDIS
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
988 projekt Park Rowerowy Pumtrack – opinie
987 sprzedaż terenu po oczyszczalni
986 podstawy prawne działania firmy Zenmar Polska
985 podstawy prawne działania firmy DSS Recykling
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
983 pozwolenie środkowiskowe na przerób odpadów firmy Metrans 2
982 podstawy prawne do działania firmy przerobu węgla przy ul. Magazynowej
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
962 rozwój budownictwa w Strzemieszycach
961 place zabaw
960 budowa tężni w Strzemieszycach
959 procedury Budżetu Obywatelskiego
958 nieczynny SOR w szpitalu
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
953 kamienice przy ul. Warszawskiej 72 i 74
952 Orlik w Strzemieszycach
951 skażenie terenu Park Hallera
950 likwidacja oczyszczalni w Strzemieszycach
949 skażenie terenu Toru do Motocrossu
948 inwestycje kolejowe
947 obszary historycznego zanieczyszczenia w Dąbrowie Górniczej
946 skażenie terenu po Hałdzie Kazdębie
945 rozliczenie głosowania w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku
944 skażenie terenu Centrum Handlowe Pogoria
943 basen przy SP nr 5
942 skażenie terenu Aquapark NEMO
941 skażenie przy Strzemieszyckiej
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
904 zasugerowanie wykreślenia jednego z punktów w zamowieniu publicznym nr 2021/S 035-083976
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
902 zapytanie o osobę administ. terenów po składowiskach odpadów komunalnych Lipówka 1 i Lipówka 2
887 dot. odpowiedzi na interpelację o decyzji środowiskowej DSS Recykling
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
882 nasadzenie w wyniku wyroku dla firmy Saint-Gobain
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
871 umorzenie postępowania dla firmy Remondis Medison
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
869 weryfikacja decyzji WER.6251.3.2015.JL z dn. 14.09.2015r.
868 zalesienie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
866 brak pozwoleń środowiskowych
865 terminy zgłaszania wniosków
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
862 Miejski System Informacji Przestrzennej
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
852 wyciszenie taśmociągu
851 stan prawny osiedlowych placów zabaw
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
849 hałas w nocy w Strzemieszycach
848 uciążliwość zakładu przy ul. Mostowej i rowy melioracyjne
847 plac zabaw przy ul Warszawskiej
846 ruch osobowy Dąbrowa Górnicza Południowa
845 ograniczenia formalno-prawne budowy Parku Grabocin
844 stara kanalizacjia przy ul. Transportowej
843 wykorzystanie budynku po Gimnazjum
842 siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Małych
841 plac zabaw przy ul. Łaziennej
840 plac zabaw przy ul. Białostockiego
833 błędnie zawarte umowy najmu działek gminnych przez UM z ArcelorMittal S.A.
828 zmiany własności działek kolejowych
827 inwazja szczurów
826 hałas z DK94
825 budżet partycypacyjny i budżet obywatelski w 2021 r.
824 woda w piwnicy
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
822 działanie Firmy ZENMAR POLSKA
821 pomieszczenia dla KGW w Strzemieszycach Małych
814 odp. na interpelację BRM.0003.783.2021
813 odp. na interpelacje BRM.0003.781,782.2021
802 doprecyzowanie udzielonych informacji
801 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A. – 2
790 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A.
783 odp. na interpelację BRM.0003.744.2020 z dn. 28.12.2020r.
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
768 kamienice nr 72, 74 ul. Warszawska
767 stan techniczny ul. Stacyjna
765 odpowiedzi na interpelacje BRM.0003.722-724.2020
764 potwierdzenie przelewu na rachunek
763 wypis z aktu notarialnego
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
757 zalesienie zg. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta D.G.
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
748 smród w Dąbrowie Górniczej
745 sprawozdania finansowe ALBA MPGK Sp. z o.o. lata 2014-2017
744 ulotki pt. Śmieci-to kosztuje Dlaczego płacimy coraz więcej
743 umowa na odbiór odpadów
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
739 działania formalno-prawne na Sroczej Górze
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
735 skład osobowy władz spółek i jednostek miejskich
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
733 dokumenty przetrgu MZGO na odbiór odpadów
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
638 budynek po Gimnazjum w Strzemieszycach
637 dopłaty do ogniw fotowoltaicznych
636 odrolnienie działek przy ul. Strzemieszyckiej
635 konsultacje w sprawie krocionogów
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
633 żłobek w Strzemieszycach
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
631 umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej i przywrócenie przy ul. Narutow
630 umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
629 stan prawny terenu pod budowę Parku Grabocin
628 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Warszawskiej
627 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Łaziennej
626 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Białostockiego
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
624 rozliczenie karty dużej rodziny
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
621 opinie w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu
620 dziki w Strzemieszycach
619 odpowiedź PKP Dąbrowa Górnicza Wschodnia
618 monitoring wizyjny
617 drzewo przy ul. Oddziału AK Ordona
616 błoto w bramie kamienicy przy ul Warszawskiej
615 badanie gleby ul. Strzemieszycka
614 badania WIOŚ
613 próg na ul. Łuszczaka
591 udostępnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
590 decyzja dla stacji bazowej ul. Koksownicza
589 uciążliwość firmy Walotek (ponownie)
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
584 odpowiedź na interpelację BRM.0003.501.2020
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
582 polityka planowania przestrzennego w Strzemieszycach Małych
581 legalność budowy stacji bazowej ul. Fabryczna
580 stacja bazowa telefonii komórkowej w dz. Łosień
579 tablice informacyjne
578 działania w sprawie firmy Zenmar Polska Sp. z o.o.
577 stan prawny terenu po oczyszczalni w Strzemieszycach
558 zanieczyszczenie jezdni ul. Fabryczna
557 dzikie wysypisko w lesie za Koksownią
556 teren przy ul. Rzecznej
555 teren po zakładach STREM
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
553 pomoc mieszkańcom w zwalczaniu krocionogów
552 II etap zmiany org. ruchu na ul. Strzemieszyckiej
527 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w zw. z pandemią koronawirusa (COVID-19), c.d.
526 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach ul. Fabryczna
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
524 wydawanie pozwoleń na budowę stacji bazowej
523 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach Małych
521 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)
514 projekt uporządkowania gospodarki wod.-kan. w Strzemieszycach
513 dopuszczalny poziom hałasu ul. Fabryczna
512 dopuszczalny poziom hałasu ul. Orna
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
510 stan prawny powierzchni leśnych
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
505 maź na ul. Fabrycznej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
501 pozwolenia wodno-prawne
500 termin spotkania w spr. odpadów przy ul. Oddziału AK Ordona
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
498 wycinka drzew w D.G.
497 wyznaczenia Szlaku Kruszcowego
479 decyzja środowiskowa DSS Recykling z 2010 r.
478 dopłaty do kanalizacji
477 nieprawidłowy dopuszczalny poziom hałasu w Łośniu
476 umorzenie postępowania w sprawie odpadów
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
474 teren stacyjny
473 remont bram w budynkach ul. Warszawska 72, 74
472 ul. Zagrabie
471 brak udogodnień dla niepełnosprawnych na stacji kolejowej D.G. Wschodnia
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
422 informacja z firmy ALBA MPGK Sp. z o.o.
402 połączenie autobusowe z Gołonogiem
401 uciążliwość firmy Walotek ul. Ofiar Katynia
397 żłobek w Strzemieszycach (ponownie)
357 umowy dot. Akcja Zima
356 przygotowanie terenów inwestycyjnych
355 majątek SP nr 24
354 Miejska Biblioteka Publiczna
347 wynagrodzenia ALBA MPGK Sp. z o.o.
346 ALBA MPGK Sp. z o.o.
345 stan zatrudnienia w MZGO
315 remont bram i klatek schodowych ul. Warszawska
314 pozwolenia na budowę – firma PPUH METRANS 2
313 pozwolenia na budowę – firma MINER
312 pozwolenia dla formy CHEMOKOR
311 ograniczenia prędkości
310 teren po oszyszczalni w Strzemieszycach
309 decyzje środowiskowe DSS Recykling
308 gazyfikacja Strzemieszyc Małych
307 remont zapadliska
306 pozwolenie na budowę – firma ZENMAR Polska
305 pozwolenie na budowę – firma PPUH Kuśmierczyk
304 pozwolenie na budowę – firma DSS Recykling
303 kalkulacja ceny na usługi firmy ALBA MPGK
302 ekrany przy DK94
301 dopuszczalny poziom hałasu dz. Łosień
300 bank drzew
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
297 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie MZGO w 2013-2018
296 realizacja zadań ze środków WFOŚiGW, PFOŚiGW w 2019-2022
295 zadania realizowane dla D.G. przez ALBA MPGK Sp. z o.o.
294 wynagrodzenia pracowników MZGO
279 wynagrodzenia pracowników ALBA MPGK
278 zadania realizowane ze środków z WFOŚiGW, PFOŚiGW
277 przejęcie zadań MZGO przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
191 podstawy prawne-zablokowania inwestycji przez radnego-ponownie
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
189 wycięcie drzew ul. Warszawska
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
186 dokumenty w spr. Parku Grabocin
129 stan demograficzny dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
128 likwidacja SP 24
127 liczba uczniów i przedszkolaków w dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
126 pozwolenie na budowę dla DSS Recykling
125 decyzja o warunkach środowiskowych dla DSS Recylking
124 dojście do ścieżki w Parku Grabocin
123 liczba uczniów i przedszkolaków w obwodzie SP 24
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
120 ul. Rudna, Rodzinna – budowa placu zabaw
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
116 pozwolenia dla DSS Recykling
115 pomieszczenia dla organizacji społecznych
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka
112 podstawy prawne zablokowania przez radnego inwestycji
111 dojazd do ścieżek w I i II etapie budowy Parku Grabocin
110 własność działek pod budowę Parku Grabocin i cel wywłaszczenia
109 uporządkowanie działek pod Park Grabocin
67 środki na park Grabocin
66 odpady ul. Oddziału AK Ordona
65 pomnik Armii Czerwonej
64 identyfikacja firmy ul. Magazynowa
63 identyfikacja formy ul. Hotelowa
40 stan realizacji uchwały w spr. wykupu lokali komunalnych
25 realizacja projektów w ramach V edycji DBP
19 szczegółowy plan przychodów, kosztów MZBM
18 skład Zespołu oceniającego sytuację w ZCO

Karuzela z badaniami powietrza

Minęły już ponad dwa lata jak  w dniu 9 sieronia 2021 roku triumfalnie ogłoszono, że w Strzemieszycach zostaną przeprowadzone badania jakości powietrza. W Dzienniku Zachodnim ukazał się artykuł, w którym zapowiedziano program: (link do skopiowania)

https://dziennikzachodni.pl/myslowice-likwidacja-bomby-ekologicznej-wciaz-trwa-beda-badania-powietrza-w-dabrowie-gorniczej/ar/c3-15748042

Minister Michał Wójcik.

– Byliśmy także w dzielnicy Dąbrowy Górniczej, w Strzemieszycach. Można powiedzieć, że to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce. Tu kumulują się liczne problemy, dotyczące środowiska. Pierwszy krok, który będziemy chcieli zrobić, to jest kwestia pomiarów powietrza. Jak pisali ludzie, rodzice dzieci, prosząc o naszą interwencję, w powietrzu latają różnego rodzaju opiłki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Dzieci poważnie chorują. Trzeba to zmierzyć, zbadać, zobaczyć, kto za to odpowiada, żeby pomóc tej społeczności lokalnej.

Dla mieszkańców dąbrowskich Strzemieszyc najważniejsza w tej chwili kwestia, to zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz ogromny ruch tirów, które jadą przez tę dzielnicę do lokalnych firm oraz do Euroterminalu w Sławkowie. Na początek zapowiedziane zostały kompleksowe badania jakości powietrza.

– Rozmawiałem dziś z Inspekcją Ochrony Środowiska i to już jest postanowione. W niedługim czasie pojawi się w Strzemieszycach odpowiednia aparatura, która będzie weryfikowała stan zanieczyszczenia powietrza. Po analizie tego materiału będziemy wiedzieli, jakie podjąć następne kroki. Będziemy weryfikowali, jaki to ma wpływ na zdrowie mieszkańców, by wyeliminować wszystkie nieprawidłowości. Kolejne miejsce to Piekary Śląskie, gdzie może stanąć transport odpadów niebezpiecznych. Tam także był ogromny społeczny sprzeciw. W związku z tą determinacja, współpracą strony samorządowej z rządową, tego miejsca nie będzie – podkreślił Jacek Ozdoba.

Poseł Robert Warwas podziękował ministrom za zainteresowanie problemami Strzemieszyc, gdzie nastąpiła kumulacja przeróżnych zagrożeń.

– Tu jest duży przemysł, wiele firm oddziałujących na środowisko. I stąd wiele problemów. Przeróżne stowarzyszenia protestują od wielu lat. Tak więc teraz najważniejsze jest zbadanie tego zagrożenia pyłami. Zapoznaliśmy się dziś z dotychczasowymi badaniami przeprowadzonymi przez WIOŚ, mają być zlecone kolejne. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie programy wdrażać, by te uciążliwości ograniczać do minimum. To dobry moment, by te wszystkie założenia wsparcia dla mieszkańców Strzemieszyc i Dąbrowy Górniczej realizować – podkreślił Robert Warwas.

– Dziękuję wszystkim, że mogliśmy zwrócić szczególną uwagę na te zagrożenia w Strzemieszycach Wielkich i Strzemieszycach Małych. To wszystko trwa już od wielu lat, nie został ostatecznie określony emitor tych pyłów. To dobrze, że będzie wdrożony cykl pomiarów niezależnych, a za tym pójdą kolejne działania. Wskazanie emitora jest tu kluczowym elementem, by można było podjąć skutecznie działania – mówił Sławomir Haberka, prezes zarządu stowarzyszenia Aktywne Zagłębie Dąbrowskie.

Efektem tych działań było złożenie Projektu Programu Badań do Wojewódzkiego Ispektoratu Ochrony Środowiska, co zostało przedstawione we wpisie na Facebooku:

Tatiana Duraj-Fert  9 08 2021

Sprawy środowiskowe są ważne. Zgodnie z zapowiedzią z 9 sierpnia podczas spotkania w Strzemieszycach – organizacje pozarządowe podjęły się wspólnej pracy na rzecz monitorowania sytuacji środowiskowej. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie. Dzisiaj wspólnie z prezesem AZD Sławomir Haberka rozmawialiśmy w WIOŚ w s. przyjęcia działań, które będą efektywne dla naszego miasta. Zakłady były i będą, dają miejsca pracy, są ważne i potrzebne. Jednak bywa, że niektóre podmioty lekceważą środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców. Zatem czas na uświadomienie takim przedsiębiorcom, że nie tędy droga…Szanujmy się wzajemnie.

#DąbrowaGórnicza#Strzemieszyce#Ząbkowice#KochamyStrzemieszyce#DąbrowaDoNaprawy

Do udziału w spotkaniu nie zaproszono Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. W pismie do Pana Ministra Ozdoby stwierdziliśmy:

W nawiązaniu do spotkania w Dąbrowie Górniczej 9 sierpnia 2021 roku
z udziałem Pana Ministra Michała Wójcika, Pana Wiceministra Jacka Ozdoba oraz
Pana Posła Roberta Warwasa dziękujemy w imieniu Stowarzyszenia Samorządne
Strzemieszyce za zajęcie się problemem bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców Strzemieszyc. Wyrażamy jednak ubolewanie, że przy zapraszaniu przedstawicieli organizacji
społecznych reprezentujących mieszkańców pominięto Stowarzyszenie Samorządne
Strzemieszyce. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem, które od wielu lat zajmuje się
ochroną mieszkańców przed uciążliwością skażenia środowiska, uciążliwością
ciężkiego transportu i przed hałasem. Efekty naszej pracy to konferencje
ekologiczne, programy badań, zgłaszanie nielegalnych wysypisk (17 wysypisk),
zalesienia terenu, badania mieszkańców, pikiety i protesty oraz występowanie na
drogę sądową w sprawie legalności działania firm uciążliwych dla mieszkańców,
dzięki czemu zablokowaliśmy budowę kompostowni i nie doszło do znacznej
rozbudowy firmy przerobu odpadów szklanych.

Pełny Tekst   pobierz  pismo-Ministerstwo-Klimatu-2021-1

Załączyliśmy również uwagi do przedstawionego w mediach społecznościowych programu pobierz Stanowisko Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce w sprawie Programu badań opracowanego przez SP i PG

I nastała cisza. PO interwencji dowiedzieliśmy się, ze nasze pismo zaginęło. Na  wiosnę zostaliśmy zaskoczeni, że jednak badania przeprowadzono !

Tylko w jakiej formie? W piśmie Ministerstwa Klimatu czytamy:

………….w nawiązaniu do maila z dnia 24.03.2023 r., przesyłam w załączeniu 12 sprawozdań z badań
opadu pyłu w 5 punktach zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej, wraz z tabelą
podsumowującą uzyskane wartości opadu pyłu, w tym kadmu i ołowiu.
Informuję, że Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Katowicach prowadziło
przedmiotowe pomiary przez rok, w okresie: 20.12.2021 r. – 29.12.2022 r. w 5 punktach
umiejscowionych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
Lokalizacja punktów pomiarowych przy ul. Lipówka, ul. Głównej, ul. Związku Orła Białego,
ul. Kazdębie i ul. Grabocińskiej, została uzgodniona ze Stowarzyszeniem „Aktywne Zagłębie
Dąbrowskie”.
Informuję również, że z inicjatywy Inspektoratu szósty, dodatkowy punkt pomiarowy został
zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1000-lecia, tj. w innym rejonie miasta.
W zamierzeniu miał on być punktem odniesienia, zainstalowanym w celu porównania
wyników opadu pyłu w wymienionych wyżej punktach na terenie będącym celem badań,
z wynikami opadu pyłu uzyskanymi poza tymi terenami. Ze względu jednak na roboty
budowlane prowadzone w okresie wakacyjnym, związane z termomodernizacją budynku
usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie punktu przy ul. 1000-lecia oraz
zagospodarowaniem terenu wokół budynku, jak również roboty drogowe prowadzone
na jednej z pobliskich ulic, zarejestrowany w nim opad pyłu nie stanowi miarodajnego
materiału do ewentualnych porównań.
Należy jednocześnie podkreślić, że w trakcie prowadzenia pomiarów opadu pyłu
w wyszczególnionych powyżej 5 punktach zlokalizowanych na terenach, które stanowiły cel
przedmiotowych badań, nie stwierdzono działań mogących wpłynąć na zakłócenie ich
wyników.
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Andrzej Holecki…..

Wyniki badań :  pobierz Pomiary zanieczyszczeń wokół byłej Huty Katowice XII.2021 – XII.2022

Sprawozdania z opadu pyłu

Ze sprawozdania wynika, że normy  dopuszczalnego pyłu w żadnym  z punktów nie zostały przekroczone. Ale nasuwają się pytania:

 1. Czy opublikowano oficjalne wyniki badań?

 2. Dlaczego zmieniono cel badań i kto był autorem projektu badań?

 3. Dlaczego pojemniki do badań były rozmieszczone tylko wokół ArcelorMittal Poland SA
  i dlaczego nie przeprowadzono badań w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie?

 4. Dlaczego nie określono składu chemicznego pyłu?

 5. Dlaczego nie  sprawdzono magnetyczności drobin pyłu?

 6. Dlaczego nie podano rozkłądu uziarnirnia?

 7. Czy Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza był powiadomiony o badaniach?

 8. Dlaczego dopuszczono aby stacja pomiarowa WIOŚ na Tysiącleciu przez rok pokazywała mylne wyniki?

  W związku z tym te pytania postanowiliśmy zadać Panu Ministrowi: pobierz Ministerstwo Program Badań

Uważamy za niedopuszczalne prowadzenie w ten sposób badań, które okazały się  nieprofesjonalne i dalej praktycznie poza stwierdzeniem, że w podanych punktach pomiarowych ilość pyłu nie przekracza dopuszczalnych norm, nic nie wiadomo.

Jako ciekawostkę podam wyniki badania składu chemicznego wykonane dla Stowarzyszenia 10 lat temu:

 Widma EDS pokazują jakie pierwiastki budują poszczególne fazy mineralne. W pyle są nie tylko szklane fazy ostrokrawędziste zbudowane z SiO2, ale także tlenki Fe, węglany wapnia, oraz fazy zawierające w swoim składzie np. Zn. Ziarna mają różne rozmiary od kilku mikronów do 200 mikronów. Część kulistych faz wskazuje że są to ziarna glinokrzemianowe które mogły powstać po procesach spalania.

Przypominamy badania wykonane we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządne Strzemieszyce pod kierunkiem Pani Profesor Katarzyny Sawickiej-Kapusty   pobierz OLGA HALEJAK – treść pracy mgr (5) (1) (1)

I program badań Pani Prof. Danuty Mielżyńskiej- Svach pobierz Projekt_Dąbrowa G_14.04.2015_DMS (2)

Fragment Projektu:

(…..Spór społeczny

Analiza materiałów medialnych wskazuje na powstanie konfliktu lokalnego, którego głównym, przedmiotem jest zły stan środowiska i poczucie braku bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe.

Pierwotnie Strzemieszyce były wsią, mającą status gminy, ale która w 1952 roku została podzielona na dwie mniejsze jednostki administracyjne, czyli Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe. Przełomowym wydarzeniem w 1976 roku było włączenie tego obszaru w granice administracyjne miasta Dąbrowa Górnicza.

W 1972 roku teren Strzemieszyc uszczuplił się o tereny zabrane pod budowę Huty Katowice. Wraz z tymi terenami zniknęły ulubione miejsca odpoczynku mieszkańców, które uległy całkowitej degradacji przez infrastrukturę przemysłową. Kolejnym obiektem przemysłowym w dzielnicy Strzemieszyce Małe jest Zakład Koksowniczy „Przyjaźń”, który stał się kolejnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W Strzemieszycach stworzono strefę buforową – dla tych zakładów, która niestety została zlikwidowana i przekształcona w specjalną strefę ekonomiczną. W strefie zlokalizowano podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. transportem, składowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz termicznym unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. Działalność gospodarczą prowadzą tu m.in.: Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Oddział Glass, DSS Recykling Sp. z o.o., Hobas System Polska Sp. z o.o. czy ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Powstanie Stowarzyszenia „Samorządne Strzemieszyce” w 2013 roku było społeczną reakcją na bezskuteczne apele mieszkańców do władz miejskich, odnośnie m.in. utworzenia strefy ochronnej wokół zespołu uciążliwych zakładów przemysłowych.

Mieszkańcy Strzemieszyc postrzegają swoje miejsce zamieszkania jako szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, ze względu na przedsiębiorstwa funkcjonujące na tym obszarze i w jego otoczeniu, które emitują lub potencjalnie mogą emitować do środowiska substancje szkodliwe. Zły stan środowiska oraz brak działań zapobiegawczych i naprawczych ze strony samorządu miasta, w opinii mieszkańców obu dzielnic, to nie jedyne powody ich niezadowolenia. Podkreślają oni również pogarszającą się jakość życia w dzielnicach, czego wyrazem są takie czynniki jak: likwidacja jedynego posterunku policji, co obniża poziom bezpieczeństwa w Strzemieszycach, czy brak remontu zniszczonego budynku stacji kolejowej. Przyłączenie Strzemieszyc do Dąbrowy Górniczej jest nadal postrzegane jako niewłaściwa zmiana. Wydaje się zatem, że konflikt dotyczący stanu środowiska w dzielnicy Strzemieszyce, może być elementem głębszego problemu społecznego.

Analizując historyczne uwarunkowania zmian jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej, wynikające z budowy i eksploatacji kompleksu przemysłowego byłej Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń, a następnie rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej na terenach byłej strefy ochronnej huty, z nagromadzeniem instalacji przemysłowych i infrastruktury logistycznej, związanych z ich funkcjonowaniem, należy stwierdzić, że obecna wiedza na temat skali zagrożeń powodowanych emisją przemysłową, a w szczególności emisją rozproszoną i wtórną jest niekompletna. Ten stan rzeczy powoduje napięcia społeczne i jest źródłem szeregu sprzecznych stanowisk prezentowanych przez strony zaangażowane w lokalne konflikty, na linii mieszkańcy, inwestorzy, samorząd itd.

Jedynym sposobem rozwiązania konfliktu w Dąbrowie Górniczej jest wypracowanie kompromisu między stronami, w oparciu o wyniki badań naukowych dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska i wynikających z nich stężeń imisyjnych zanieczyszczeń w różnych komponentach środowiska, czynników mikro- i makroklimatycznych oraz analizy sytuacji zdrowotnej populacji pod kątem środowiskowych czynników ryzyka, a także oceny stanu ekosystemów. ….)

Z tych dokumentów powinno się korzystać, włączyć do obszaru badań Zabkowice i przeprowadzić rzetelne badania, które wykażą zagrożenia a nie tylko będą miały na celu wykazanie nie wiadomo czego. Konieczna jest weryfikacja posiadanych badań. Dziwne, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zauważyło istotnych błędów tych badań.

Jerzy Reszke

 

 

 

PIĘTNAŚCIE PROPOZYCJI NA PRZYSZŁOŚĆ

Popieram w pełni program PiS. Dzięki programom społecznym żyje się obecnie lepiej, rozwijają się strategiczne inwestycje, działają liczne programy samorządowe. Ale pracując jako radny nie jestem w stanie wielu spraw załatwić, bardzo źle i niekompetentnie działają niektóre instytucje centralne i brak przepisów hamuje działania. Są też sprawy, przy których po prostu opadają ręce. Część z tych problemów zebrałem. Występowałem wielokrotnie o zmianę prawa, ale tylko częściowo się to udało. Zajmuję się głównie obszarami ochrony środowiska i samorządu, stąd dominuje ta właśnie tematyka. Postaram się poszczególne zagadnienia rozwinąć w najbliższych wpisach. I niezależnie od wyniku wyborów będę o te zmiany występował w przyszłości.

15 PROPOZYCJI DZIAŁAŃ I KIERUNKÓW

 1. Zakaz  obsady miejsc w Radach Nadzorczych i Zarządach Spółek przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz członków ich rodzin i Radnych

 2. Budowa Toru Pumptrack w Dąbrowie Górniczej

 3. Likwidacja opłaty adiacenckiej w obecnej formie

 4. Wprowadzenie obowiązku tworzenia  w każdym mieście Rad Dzielnic tworzących i nadzorujących harmonogram remontów ulic i inwestycji

 5. Wprowadzenie przepisów antyodorowych

 6. Wprowadzenie referendum lokalnego dla każdej dzielnicy miasta

 7. Doprowadzenie do ujęcia w przepisach obowiązku kontroli wpływu nowych inwestycji na zdrowie człowieka

 8. Utworzenie Lasów Społecznych w miastach spełniających funkcje rekreacyjne

 9. Opracowanie i realizacja Programu Badań dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce i Ząbkowice

 10. Zmiana przepisów wydawania Decyzji Środowiskowych w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości inwestycji dla Mieszkańców

 11. Opracowanie na nowo dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza

  z rozszerzeniem na wszystkie substancje

 12. Wprowadzenie w każdym województwie Policji Środowiskowej działającej na zasadzie Inspekcji Pracy

 13. Wprowadzenie do planów inwestycyjnych inwestycji drogowych: Obwodnica Ząbkowic, Ronda w zjazdach na Błędów, Okradzionów, ul. Główną i wiadukty Podlesie-Tworzeń i na Staszicu

 14. Doprowadzenie do szerokiej rewitalizacji domów komunalnych i kolejowych oraz terenu osiedli

 15. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej i kolejowej

Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

PIĘTNAŚCIE PYTAŃ DO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Wiele lat pracy Radnego Rady Miejskiej pozwoliło mi na zebranie 15 pytań, na które nie otrzymywałem  odpowiedzi i również postanowiłem dołożyć pytania, które zamierzałem zadać. W najbliższych wpisach rozszerzę treść z uzasadnieniem,

15 PROSTYCH PYTAŃ Do Prezydenta Dąbrowy Górniczej

 1. Jak długo będzie trwała przebudowa ulic w Centrum i ile kosztowała w całości?

 2. Czy jest zagrożenie dla utrzymania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny ze względu na rosnące zadłużenie?

 3. Ile wynosi całkowite dofinansowanie do NEMO i Fabryki Życia?

 4. Dlaczego normalnie pracują i rozbudowują się zakłady, które nie posiadają prawomocnych Decyzji Środowiskowych?

 5. Ile na terenie miasta jest „bomb ekologicznych” w postaci wysypisk i dlaczego nie są one usuwane?

 6. Dlaczego w Dąbrowie Górniczej  zlikwidowano system monitoringu czystości powietrza?

 7. Dlaczego władze miasta odmawiają rozwiązania problemu podtopień domów?

 8. Dlaczego odmawia się przez lata montażu ekranów dźwiękochłonnych?

 9. Dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości harmonogramu remontów ulic i doprowadzono do ich degradacji w wielu dzielnicach?

 10. Dlaczego nie prowadzi się konsultacji w sprawie organizacji komunikacji miejskiej?

 11. Dlaczego brak jest zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na terenie miasta i remontach dróg ?

 12. Dlaczego nie rozwiązuje się problemu nadmiernej populacji dzików i innych zwierząt?

 13. Dlaczego nie stworzono Programu Rozwoju Demograficznego przy drastycznym spadku ilości Mieszkańców?

 14. Ile wyniosły wpływy do budżetu miasta ze względu na wzrost podatków, ceny wody i ceny odbioru odpadów?

 15. Dlaczego doprowadzono do tragicznego stanu domy i mieszkania komunalne oraz teren wokół nich?

  Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

BRUDNA GRA TORAMI CPK

Dzisiaj odbyło się wyjazdowe posiedzenie Doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego powołanej przez Sejmik Śląski.

  https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/komisje_sejmiku/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa/dorazna-komisja-ds-analizy-inwestycji-kolejowych-i-innych-inwestycji-realizowanych-przez-administracje-rzadowa-w-kontekscie-ich-wplywu-na-realizacje-zadan-wojewodztwa-slaskiego.html?fbclid=IwAR0kHBoOH6RIGk8M8kJtXrNTjKD50LDj4u1OdbRoKf6etUIlAH8MsLV180o

Sprawozdanie z posiedzenia znajduje się na stronie https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/torowiska-do-cpk-do-zly-pomysl-mieszkancy-sa-przeciwni-wspieraja-ich-samorzadowcy-i-parlamentarzysci/?fbclid=IwAR3TmvV9vGYUKUmLOg3X6Ey8yf5BnijloYKOJ_6ZW47FTRMCxXAkyowLZss  .  I co ustalono? Czytamy:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada budowę lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą (w okolicy Baranowa), a także nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Planowane przebiegi nowych linii kolejowych w wielu miejscowościach przebiegają przez tereny mieszkalne. W Dąbrowie Górniczej projektanci wytyczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się z wyburzeniem dziesiątek domów i dewastacją przyrody. Podobnie jest w rejonie Redenu i Staszica, gdzie nowa linia kolejowa została nakreślona wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Plany zaprezentowano na początku 2020 r., co spotkało się ze sprzeciwem dąbrowian. 7 tys. mieszkańców podpisało się pod protestem w tej sprawie.

Czyli zorganizowano wielkie spotkanie na podstawie danych których nie ma !

Po informacji w 2020 roku  o planach (powtarzam PLANACH ) budowy sieci szybkich kolei utrzymuję cały czas regularny kontakt z CPK odnośnie terminów przygotowania planów okreslających kierunki przebiegu linii. Trochę korespondencji na dowód. Pobierz KRI_7041_2022_NAB.5926_49-51_ASP (4)

Cytat :  Realizacja projektów w tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym.
W najbliższych  
miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań.  
warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami
samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK. Realizacja projektów w  tym zakresie znajduje się na etapie przygotowawczym. W najbliższych  miesiącach planowane jest ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), którego przedmiotem będzie m.in. opracowanie i analiza  potencjalnych wariantów przebiegu inwestycji.
Wykonawca Studium opracuje kilkanaście trasowań wariantów wstępnych, a następnie rozpocznie się kolejny etap prac, który będzie polegał na analizie zasadności poszczególnych trasowań. Wszystkie warianty zostaną poddane szerokim konsultacjom, jakie zostaną przeprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego, konsultacjom branżowym oraz konsultacjom społecznym z   mieszkańcami.
Centralny Port Komunikacyjny planuje rozpocząć konsultacje z mieszkańcami w III kwartale 2023 r., tj. na Etapie II realizacji STEŚ. Wszystkie informacje na temat przebiegu Studium, w tym harmonogram spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej CPK.”

Kolejne pismo Pobierz KRI.41.21.2023_49-51.MK pop (3)   Cytat : …”w odpowiedzi na pismo [1] dotyczące informacji na temat przebiegu nowych linii kolejowych CPK w
Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała Błotna – Węzeł
Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice – Węzeł MałopolskoŚląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję, jednocześnie podtrzymujemy
stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 26.09.2022 roku w zakresie zaawansowania inwestycji.
2
Realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych. Przetarg na opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (dalej STEŚ) dla budowy linii kolejowych nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek oraz nr 113 Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków
znajduje się na liście przetargów do uruchomienia. Aktualne pozostają informacje dotyczące
przedmiotowych inwestycji znajdujące się w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym (SSL).
Jak każda inwestycja celu publicznego, również budowa linii kolejowych nr 111 i 113,
ma zarezerwowany przedział czasowy przeznaczony na spotkania informacyjno-konsultacyjne ze
stroną społeczną. O terminie tych spotkań zostaną Państwo poinformowani z należytym
wyprzedzeniem na odpowiednim etapie prac, po podpisaniu umowy z Wykonawcą na opracowanie
STEŚ.
Podkreślić należy fakt, iż propozycje wariantów przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 pojawią się na
etapie opracowania STEŚ, wtedy to wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie
opracowanie wstępnych wariantów przebiegu linii kolejowej a następnie w dalszych etapach prac
studialnych oraz wraz z pozyskiwaniem materiałów przez zespół projektowy będzie możliwość bardziej precyzyjnego określenia przebiegu linii kolejowej dla przedmiotowego projektu.
Na obecnym etapie prac „dojrzałość projektu” jest zbyt mała, aby można było określić w sposób pełny
i jednoznacznie rozstrzygający trasowania linii kolejowej oraz zajętość terenu na potrzeby inwestycji, co jest informacją najbardziej pożądaną przez mieszkańców danego obszaru. Poszczególne przebiegi wariantów linii kolejowej będą opracowywane na późniejszym etapie, w takcie prac projektowych.
Również dla naszej Spółki głos społeczny jest jednym z istotnych elementów procesu inwestycyjnego,
dlatego spotkanie z mieszkańcami powinno się odbyć na właściwym etapie prac, co umożliwi
odniesienie się mieszkańców do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

I ostatnie  pobierz Odpowiedź w sprawie CPK 14 09 2023  Cytat : ” Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na wiadomość e‐mail [3] dotyczącą informacji na temat przebiegu nowych linii
kolejowych CPK w Zagłębiu Dąbrowskim w związku z planowaną budową linii kolejowej nr 111 Biała
Błotna – Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Chełmek oraz budową linii kolejowej nr 113 Katowice ‐
Węzeł Małopolsko‐Śląski (WMŚ) – Kraków dziękujemy za przesłaną korespondencję.
Informujemy jednocześnie, że podtrzymujemy stanowisko przedstawione w piśmie [2] w zakresie
zaawansowania inwestycji, tj. realizacja projektów znajduje się na etapie prac przygotowawczych.
Wskazać należy, iż wszystkie uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji do Strategicznego Studium
Lokalizacyjnego, zostaną przekazane do wybranego w przyszłości Wykonawcy STEŚ dla
przedmiotowych projektów. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie linii kolejowej w sposób,
który uwzględni głos społeczny przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektów”. Podpisano Mariusz Kruszyński
Lider Projektu/Project Manager
Biuro Realizacji Podprogramu Kolejowego

Czyli można zapytać i uzyskać odpowiedź? Kiedy nie ma dotychczas p/lanów przebiegu linii i nie ma jeszcze powołanego podmiotu do opracowania Studium
i później konsultacji środowiskowych to trzeba stworzyć problem. Bo takie dyspozycje przyszły od kierownictwa?

Oczywiście sa problemy i protesty, ale w innych rejonach. Kiedy zaczęły wpływać uchwały protestujące przeciwko przebiegom niektórych linii przesłałem jedno z pism do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. I jak sie okazało …….. nikt nie zadzwonił, nie wysłał emaila. Pewnie dlatego, bo takie spotkanie jak dzisiaj nie miałoby sensu.

Oczywiście problemy są przed nami. Są protesty np. w Mikołowie. Warto przeczytać wyjaśnienia https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/category/odpowiedzi

I takich dyskusji nie unikniemy. Ale może za rok czy za dwa lata. Przy obecnej strukturze i gestej zabudowie Zagłębia Dąbrowskiego nie ma możliwości poprowadzenia tras całkowicie bez wyburzeń.
Z tego wszyscy sobie zdają sprawę. Ale granie emocjami Mieszkańców przed wyborami może mieć tylko na celu szukanie „paliwa wyborczego”.  Od takiej polityki jestem jak najdalej.

I pytanie: GDZIE BYLI WSZYSCY SAMORZĄDOWCY GDY PROTESTOWALIŚMY ZA BUDOWĄ OBWODNICY DO EUROTERMINALU? ALBO DLACZEGO NIE WSPOMAGAJĄ MIESZKAŃCÓW W WALCE Z UCIĄŻLIWYMI INWESTYCJAMI? Mam wyliczyć firmy i problemy?

Jeżeli będą protesty i jeżeli przebiegi linii naruszą prawa Mieszkańców ja i Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce na pewno przyłączymy się do protestów i będziemy żądali wyjasnień. Ale na zdrowych zasadach w oparciu o oficjalne dane w momencie gdy przyjdzie czas ich opublikowania,

Jerzy Reszke

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

AKCJA OBYWATELSKA – ŻĄDAMY NAPRAWY DRÓG

Stan techniczny ulic w Dąbrowie Górniczej pogarsza się z każdym miesiącem. Władze Dąbrowy Górniczej lekceważą wszystkie zgłoszenia o złym stanie dróg. Czy mamy dalej dać się ignorować czy trzeba podjąć walkę o doprowadzenie do należytego stanu nawierzchni i usunięcia ubytków w jezdniach?

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce po analizie prawnej proponuje akcję obywatelską doprowadzenia do naprawy dróg. Może w ten sposób poprzez nasze wnioski Inspekcja Budowlana zmusi władze do zajęcia się drogami w mieście?

Wysyłajmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Dąbrowie Górniczej  wnioski o kontrolę i o wydanie nakazu naprawy wszystkich dziur, które widzimy, które są niebezpieczne dla ruchu pojazdów i pieszych.

Poniżej wzór wniosku do wypełnienia  i uzasadnienie prawne. Celowe jest złożenie kopii do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Na właścicielu bądź zarządcy drogi ciąży obowiązek utrzymania jej w należytym stanie technicznym bez względu na to, czy stan ten jest efektem podjętych inwestycji, czy też naturalnego pogorszenia parametrów użytkowanych związanych
z upływem czasu.

 Zgłoszenie pogorszenia się stanu technicznego drogi do organu nadzoru budowlanego jest prawem każdego mieszkańca.

Tym, co możemy zrobić  jest zawiadomienie PINB o stanie drogi, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w zakresie nakazania wykonania określonych prac celem doprowadzenia drogi do odpowiedniego stanu technicznego.

Mamy do tego pełne prawo.  Pobierz  pełny tekst z uzasadnieniem      pełny tekst

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie kontroli drogi i doprowadzenia jej do odpowiedniego stanu technicznego

Pobierz  Wniosek o kontrolę w WORD   ,     Wniosek o kontrolę w PDF

Wniosek o przeprowadzenie kontroli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Sprawy są przyjmowane:
– za pośrednictwem poczty, na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
– faxem (0-32) 295-69-24
– składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu w godzinach urzędowania.

Uwaga:
Informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Kopia do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/dane-teleadresowe

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub wystąpienia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego znajdują się np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Na wystąpienia, które nie mają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących

Dla poznania sposobu załatwiania interwencji zgłaszanych w sprawach dotyczących dróg i komunikacji proszę zobaczyć Interpelacje i odpowiedzi na nie w kadencji 2018-2024.  Linki:

 

1519 dojazd do kompostowni Lipówka w Strzemieszycach Małych
1516 naprawa nawierzchni i rowów melioracyjnych ul. Mostowa
1515 przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, ul. Kr. Jadwigi i ul. Al. J. Piłsudskiego
1514 harmonogram remontu ulic w Strzemieszycach
1513 zmiana organizacji ruchu na ul. Wiosennej i ul. Rodzinnej
1502 remont nawierzchni na ul. Środkowej ponownie
1501 remont i przebudowa ul. Kazimierzowskiej
1500 naprawa nawierzchni ul. Składowa
1499 naprawa nawierzchni ul. Kazdębie
1498 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szklanych Domów z ul. Strzemieszycką
1497 budowa łącznika ul. Szklanych Domów do ul. Magazynowej
1483 inwestycje drogowe i kanalizacyjne w Strzemieszycach Małych
1476 brak oświetlenia przy ul. Oddziału AK Ordona 339a
1475 ekrany przy drodze krajowej DK94
1473 naprawa wyrw w jezdni ul. Oddziału AK Ordona
1472 zasady koszenia trawy przy ulicach, na skwerach i placach zabaw
1470 objazd do Kompostowni na Lipówce
1469 połączenie autobusowe Strzemieszyc z Gołonogiem
1467 naprawa nawierzchni ul. Transportowej
1466 brak odpowiedzi Burmistrza Sławkowa
1456 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1450 mapa systemu melioracji
1449 droga do cmentarza w Łęce
1448 naprawa nawierzchni ul. Strzemieszycka
1447 podtopienia ul. Aleja za Remizą
1446 ponowienie – podtopienia i brudna woda ul. Stacyjna
1444 stara wiata przy ul. Głównej
1443 ponowienie – podtopienia przy ul. Oddziału AK Ordona
1442 ponowienie – kanalizacja i nawierzchnia ul. Środkowa
1401 przebudowa ul. Staszica
1399 ul. Białostockiego i ul. Myśliwska
1398 wizja na ul. Środkowej
1397 wyciek wody na ul. Hotelowej
1396 zepsuta lampa na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Obrońców Pokoju
1389 budowa terminalu samochodowego
1388 komunikacja
1373 podtopienia Aleja za Remizą
1372 oznakowanie ulicy i oświetlenie ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1371 wycinka drzew przy ul. Strzemieszyckiej – ponownie
1370 przebudowa i remont ul. Kazimierzowskiej
1369 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej – nieprawidłowe informacje – ponownie
1309 dojazd do kompostowni na Lipówce
1308 skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną
1307 budowa kanalizacji przy ul. Środkowej
1303 budowa kanalizacji przy ul. Strzemieszyckiej – usterki
1302 remont ul. Ofiar Katynia dojście do Pomnika
1275 ul. Strzemieszycka
1256 inwestycje na 2023 rok
1251 fotoradar na ul. Szosowej
1250 remont ul. Staszica i budowa ścieżki rowerowej
1247 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna ponownie 2 raz
1246 inwestycje drogowe przy ul. Strzemieszyckiej
1245 szerokość ul. Strzemieszyckiej
1244 przejazd na ul. Grabocińskiej
1243 połączenie kolejowe Dąbrowa Górnicza Ząbkowice do Jaworzno Szczakowa
1242 inwestycje i remonty dróg w Strzemieszycach
1241 środki na inwestycje i remonty dróg
1240 sytuacja szpitala miejskiego
1239 zablokowanie ul. Kawa
1238 wyniki monitoringu zakładu ArcelorMittal Poland S.A.
1237 topole przy DK94
1236 naprawa nawierzchni ul. Wiosenna i Rodzinna
1235 remont ul. Kazimierzowskiej
1186 szerokość jezdni ul. Strzemieszycka
1185 mostek ul.Hotelowa ponownie
1184 stan prawny terenu stacyjnego
1171 naprawa ul. Rodzinnej i Wiosennej
1141 przedłużenie ul. Akacjowej – ponownie
1139 rowy przy ul. Oddziału AK ponownie
1138 rondo na granicy z Sosnowcem
1135 uporządkowanie terenu Wywierzysk i okolicy
1134 terminy realizacji inwestycji – ponownie
1133 drogi dojazdowe do Panattoni – ponownie
1132 rozwalony mostek ul. Hotelowa
1131 rowy przy ul. Aleja za Remizą – ponownie
1098 ułatwienia dla niepełnosprawnych na przejściach przez jezdnię
1096 remont ulicy dojazdowej do ALBA MPGK Sp. z o.o.
1091 remont ul. Wiosennej
1090 gminny program remontów dróg i inwestycji drogowych
1089 nawierzchnia ul. Gawronówka
1082 przejście wyniesione na ul. Strzemieszyckiej
1081 zwiększenie produkcji
1080 drogi dojazdowe do Panattoni
1079 przedłużenie ul. Akacjowej
1078 podtopienia Aleja za Remizą – ponownie
1076 utrudniony wjazd – ponownie
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
948 inwestycje kolejowe
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
828 zmiany własności działek kolejowych
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
767 stan techniczny ul. Stacyjna
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
613 próg na ul. Łuszczaka
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
556 teren przy ul. Rzecznej
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
472 ul. Zagrabie
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
311 ograniczenia prędkości
302 ekrany przy DK94
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka

 

 

Dość lekceważenia bezpieczeństwa na drogach

 

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

KONKURS NASZ HOŁD KIEŚLOWSKIEMU

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce  bierze udział w programie Aktywne Strzemieszyce  http://ngo.dabrowagornicza.pl/aktualnosci/20220519/3797/aktywne_strzemieszyce_znamy_wyniki.html

Organizatorem akcji jest Fundacja Godne Życie.  W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na przeprowadzenie  Konkursu  „Nasz Hołd Kieślowskiemu” . Jest to konkurs na plakat filmowy i na zdjęcie związane ze Strzemieszycacmi. Plakat dotyczy dowolnego filmu, chociaż dobrze byłoby, aby związany był z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. 

 

Ogłoszenie  Regulamin konkursu

Regulamin w pdf  Regulamin konkursu   

w programie WORD Regulamin konkursu

Druki do wypełnienia Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Karta Zgłoszenia

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Oświadczenie

Konkurs Nasz Hołd Kieślowskiemu Uczestnik Niepełnoletni

Ogólne warunki Konkursu:

 1. Praca plastyczna wykonana w formie plakatu powinna w sposób twórczy interpretować dowolne filmy fabularne lub    Fotografie powinny  być inspirowane  pobytem Krzysztofa Kieślowskiego w Strzemieszycach Wielkich.
 1. Termin konkursu: od 19.10.do 25.11.2022 r.
 2. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:

– plastyczna (wszystkie techniki płaskie)

– fotografia (dopuszcza się edycję w programach graficznych)

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 2.  Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA NALEŻY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ. Niezależnie czy stanowią cykl czy nie, wszystkie prace jednego autora zgłaszamy pod jednym godłem na jednej karcie.
 3. Format prac: nie mniejszy niż A3 i nie większy niż 100×70 cm.
 4. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
 5. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor).  Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca w środku czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem, osoby niepełnoletnie dołączają zgodę opiekuna/rodzica) oraz wersję elektroniczną pracy fotograficznej  na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy organizatora samorzadne.strzemieszyce@gmail.com
 6. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.
 7. Pula nagród wynosi 2000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody ufundowane przez patronów Konkursu.
 8. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach: wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę i oryginalność. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli obecność „ducha Kieślowskiego”.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 14 listopada 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 10. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Biblioteka   Miejska Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Prace z kartą zgłoszenia można składać również osobiście pod wskazanym adresem w wypożyczalni Biblioteki.
 11. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Jerzy Reszke Kontakt: Tel.  mail: samorzadne.strzemieszyce@gmail.com  tel. 507120068
 12. Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu na pracę plastyczną lub fotograficzną Nasz Hołd Kieślowskiemu w dniu 25 listopada 2022r.
 13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo
  o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.
 14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone oraz wyselekcjonowane, spośród nadesłanych, prace.
 15.  Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, serwisach społecznościowych, mediach (radio, telewizja) mające na celu propagowanie twórczości artysty i konkursu.
 16. Nadesłane  prace przechodzą na własność organizatora.
 17. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.
 18. Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.
 19. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne i fotograficzne. Prace wykonane podczas warsztatów mogą brać udział w Konkursie.

Krzysztof Kieślowski w swoim życiu związany był przez kilka lat ze Strzemieszycami. Chodził tutaj do szkoły, urodziła się jego siostra. W Strzemieszycach mieszkała rodzina reżysera. podobno pierwszy raz poszedł do kina PAW. Chcemy przybliżyć postać Krzysztofa Kieślowskiego i poprzez konkurs spopularyzować jego osobę i twórczość.

 

 

POROZMAWIAJMY O STRZEMIESZYCACH

Niestety, ale pracownicy Urzedu Miejskiego zamiast pomagać szukają tylko możliwości, żeby ograniczać możliwości działania Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tak było, gdy nie dopuszczono do głosowania nad projektem Park Rowerowy Pumptrack na podstawie donosu Sławomira Haberki i Bogdana Banasika. Donosu rozpatrywanego bez załącznika (!), w którym rzekomo miały być dowody na istnienie bomby ekologicznej na terenie po oczyszczalni na Szałasowiźnie. A obecnie jest to rejon największej ilości budowy nowych domów. Tym razem nie dopuszczono do Budżetu Partycypacyjnego pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Bo złożono je drogą elektroniczną, czyli niezgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta. W Rozporządzeniu jest zapis, że pomysły można składać drogą elektroniczną. 

Nam jako Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce chodzi o jak najszerszą dyskusję nad tym, co można zmienić w Strzemieszycach. Co zrobić, zeby ożywić dzielnicę, żeby żyło sie lepiej. Zebraliśmy prawie wszystkie pomysły, nad którymi pracowaliśmy. Zablokowanie tej możliwości dyskusji traktujemy jako ograniczanie dyskusji i kolejny akt ostracyzmu wobec Stowarzyszenia. Chyba, że Pan Prezydent się przełamie. Jak na razie, to nawet nie chce się zpotkać z Mieszkańcami.

Chciałbym jeszcze zauważyć, że priorytetowym pomysłem powinno być dokończenie rewitalizacji Placu Zabaw na Sulnie, który nie został dokończony w poprzedniej edycji budżetu. 

Poniżej treść pisma, które przesłaliśmy z wnioskiem o jednak dopuszczenie pomysłów.

Prezydent Pan  Marcin Bazylak

Dąbrowa Górnicza

Dot. : wniosek o dopuszczenie pomysłów z Budżetu Partycypacyjnego  Budżetu Partycypacyjnego złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

 

Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do procedowania pomysłów złożonych przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce do dalszego procedowania ponieważ brak jest podstaw prawnych do ich odrzucenia.

Uzasadnienie

Dla procedury  VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego ogłoszonej  w  Zarządzeniu Nr 2460.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 10.05.2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących procesu pn.: „Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”  obowiązuje wg  § 4 pkt 5 załącznika do ww. zarządzenia sposób składania pomysłów:  

 1. elektronicznieza pośrednictwem formularza na stronie pl,  
 2. listowniena adres: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 z adnotacją  na kopercie „Konsultacje społeczne – Partycypacyjne wypracowanie pakietów zadań osiedlowych na rok 2023”, 
 3. osobiściew Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w Biurze Obsługi Klienta 
 4. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”) oraz w Centrum Aktywności Obywatelskiej – Wydziale Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a  w Dąbrowie Górniczej.    

W Rozporządzeniu nie ma zapisu, że formularz musi być wypełniany online. Przesłanie formularza elektronicznie może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej i taki sposób przesłania nie jest wykluczony.

  Po wejściu w słowo „ tutaj” otwiera się formularz podany w pdf, który może być przesłany elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, czyli taki sposób złożenia formularza nie jest wykluczony. Nie ma w Rozporządzeniu zapisu „wypełniony online” co jednoznacznie określałoby sposób jego przesłania i wypełnienia. Zapis jest nieprecyzyjny i może być dowolnie interpretowany. W takim przypadku prawo działa na korzyść obywatela. Jak określa Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 81a. – [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.735 t.j. Art.  81a.  [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony] §  1.  Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony.

W tym przypadku wszelkie wątpliwości zostały zinterpretowane na niekorzyść członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce jako strony zgłaszającej pomysły.

Należy również przytoczyć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zajęte w sprawie o sygn. SK 4/02 (wyrok z 15 kwietnia 2003 r., OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 31), , że „administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i w sytuacji, gdy zakończenie procesu weryfikacji dokumentacji jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, to jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc. Brak takiej pomocy, skutkujący pozbawieniem możliwości dochodzenia uprawnień przez strony postępowania, jest wysoce naganny i nie może prowadzić do naruszenia konstytucyjnie chronionej godności człowieka, na której straży stoi także administracja publiczna. Prawo do dobrej administracji gwarantuje także Kodeks Dobrej Administracji (w tym przypadku w szczególności jego art. 17 i 22) przyjęty przez Parlament Europejski z 6 września 2001 r.” (zob. także art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, sporządzony w Nicei w 2000 r.).

Pracownicy Urzędu Miejskiego mieli nie tylko czas, ale i obowiązek zażądać ponownego złożenia pomysłów, jeżeli uważali, że zostały one złożone niezgodnie z przepisami. Niestety nie uczynili tego.

Potwierdzają to kolejne zapisy w KPA  w art. 63 i art., 64.

Art. 64. § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sposób postępowania Urzędu Miejskiego jest więc naruszeniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgłaszający pomysły nie otrzymali żadnej informacji, ze pomysły zostały zgłoszone niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności.

W przedstawionym przypadku SKO wydało postanowienie, ze został przekroczony termin odwołania. Wanda M. zaskarżyła postanowienie do sądu administracyjnego wnosząc o przywrócenie terminu ustawowego i rozstrzygnięcie odwołania w sprawie. Podniosła, że odwołanie wysłała w terminie pocztą mailową,
a później ponowiła wysyłkę pocztą tradycyjną.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że skarżąca złożyła do organu I instancji odwołanie od decyzji burmistrza pocztą elektroniczną (w formie zwykłego e-maila), które następnie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium. Zgodnie z art. 63 par. 1 k.p.a. forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Jednak podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
Brak na podaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zatem brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 par. 2 k.p.a., o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Tymczasem organ odwoławczy nie uczynił zadość temu obowiązkowi, co niewątpliwie stanowiło naruszenie wskazanego przepisu postępowania. Ostatecznie skarżąca uzupełniła brak formalny pisma z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do Kolegium podpisanego odwołania. Obecnie wzywanie jej w tym trybie do uzupełnienia braku formalnego byłoby zatem bezcelowe. W tej sytuacji organ powinien rozpatrzyć odwołanie. Wyrok WSA w Gdańsku z  15 kwietnia 2021 r. III SA/Gd 933/20.

Przedstawiony przypadek, jak i tez podana podstawa prawna wskazują,
że Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie miał podstaw odrzucić pomysły złożone przez członków Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Jest też aspekt społeczny i polityczny całej sprawy. Pomysły to efekt szerokiej dyskusji w Stowarzyszeniu, co powinno zrobić się w Strzemieszycach. Stąd pomysły zostały przedstawione jako zgłoszenia kilkuosobowe. Pracujemy zespołowo co jest zgodne z ideą Budżetu Partycypacyjnego. Taką dyskusję chcieliśmy przenieść na forum zebrania Mieszkańców. Podobnie jak to było
w latach ubiegłych, gdzie podczas spotkań była konstruktywna dyskusja i osiągano pełny konsensus.

Projekty mają wymiar społeczny. Dotyczą istotnych spraw dzielnicy

i pozbawienie mieszkańców dyskusji nad nimi byłoby wykluczeniem istotnych problemów i propozycji, które są ważne dla Strzemieszyc.

            Kontekst polityczny to niestety ostracyzm z jakim spotyka się Stowarzyszenie ze strony pracowników Urzędu. Uważamy, że rozpatrywanie donosu bez załączonych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, który pozbawił Strzemieszyce udziału w głosowaniu nad projektem Parku Rowerowego Pumptrack było takim działaniem. Również wpisy w mediach społecznościowych są tego dowodem.

Takie sytuacje nie miały miejsca, natomiast świadczą o nastawieniu do Stowarzyszenia pracowników Urzędu Miejskiego.

Nasz wniosek dotyczy pomysłów:

 • Centrum Formy – Fitness i siłownia .Centrum mogłoby pomoc osobom
  w każdym wieku uprawiać ćwiczenia gimnastyczne zapewniające rozwój
  i zdrowie. Wyposażenie powinno obejmować tradycyjny sprzęt do ćwiczeń umożliwiający wykonywanie ćwiczeń jednocześnie kilku osobom. Dodatkowo wskazane jest posiadanie salki do ćwiczeń w grupie
 • Kino Letnie

Proponujemy utworzenie kina letniego, które mogłoby przybliżać Mieszkańcom ciekawe filmy. Byłaby to okazja do wspólnych spotkań i dyskusji.

 • Kort Tenisowy

Proponujemy wybudowanie na terenie obok dawnego Liceum kortu tenisowego.  Dotychczas w Strzemieszycach Wielkich nie było takiego obiektu

 • Lodowisko

Podstawą zapewnienia możliwości spędzania wolnego czasu powinna być różnorodność oferty skierowanej do mieszkańców. Proponujemy rozszerzyć tę ofertę o lodowisko sezonowe.
W Dąbrowie Górniczej brak jest takiego obiektu

 • Park Sportowy

Boisko typu Orlik znajdujące się przy ul. Sportowej nie jest wykorzystane publicznie. Przy szkołach brak jest obiektów do gry w piłkę nożną. . Proponuje się utworzenie Parku Sportowego w skład którego wchodziłyby następujące obiekty:

 1. Boisko do gry w piłkę nożną
 2. Tor Pumptrack dla dzieci
 3. Tor Pumptrack  dla zaawansowanych.
 • Pumptrack

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch  Torów  rowerowych  Pumptrack. Toru dla dzieci i toru dla zaawansowanych.   Realizacja Projektu budowy toru rowerowego   jest działaniem mającym na celu budowę legalnego miejsca do uprawiania sportów rowerowych, skupiającym w jednym funkcjonalnym miejscu kilka dyscyplin sportów rowerowych jak Racing , Dirt, oraz Pumptrack.

 • Skwer Kieślowskiego

W Strzemieszycach jest kilka skwerów. Jednym z nich jest skwer przed Bazyliką przy ul. Oddziału AK Ordona.  Skwer powinien stać się jednym z reprezentacyjnych miejsc Strzemieszyc Wielkich. Jest tutaj plac zabaw, jest siłownia. Proponuję doposażenie skweru w ławki i remont alejek oraz nasadzenia krzewów i kwiatów ozdobnych.

 1. W Strzemieszycach Wielkich na placu przed dawnym dworcem powstała tężnia. Ma zostać przeniesiony przystanek autobusowy. Zostały opracowane wytyczne do zagospodarowania terenu. Proponujemy w ramach Budżetu zagospodarowanie placu poprzez :
 2. -postawienie kurtyny wodnej lub zamgławiacza
 3. -postawienie kilku dodatkowych ławek i koszy
 4. – stworzenie małego placu zabaw składającego się z kilku huśtawek, karuzeli i innych urządzeń.
 5. -dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych
 6. -postawienie tablicy z planem Strzemieszyc i historią dzielnicy
 7. -stworzenie alei spacerowej do powstającego tunelu
 8. -usypanie małej górki do jazdy na sankach
 • Strzemieszyckie Miejsce Spotkań

W Strzemieszycach Wielkich jako miejsce spotkań wykorzystywany jest plac przy dawnym Liceum. Znajduje się przy nim mała scena, która jest wykorzystywana do występów. Proponujemy wykorzystanie obiektu jako miejsca spotkań poprzez jego  rozbudowę obejmującą : zadaszenie sceny i stworzenie części zadaszonej dla widzów.

 • Świetlica środowiskowa i placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Strzemieszyce Wielkie są jedną z nielicznych dzielnic na terenach zielonych , w której nie ma świetlicy środowiskowej.  W Dąbrowie Górniczej jest ich obecnie 9. Chodzi o stworzenie w Strzemieszycach Wielkich placówki, w której. mogliby spotykać się mieszkańcy, prowadzone byłyby zajęcia dla grup w różnym wieku i następowałyby integracja środowiska.

 • Zielone tereny dla Strzemieszyc

W Strzemieszycach Wielkich znajdują się tereny zielone, które przez lata nie były wykorzystane na cele rekreacyjne. Obecnie to się zmienia, jednak w zbyt małym stopniu, w związku z czym proponujemy:

 1. Góra Bordowicza – utworzenie miejsca postojowego wyposażonego w ławki i stoły, doprowadzenie do możliwości przejścia Szlaku Kruszcowego, wyznaczenie tras dla narciarzy biegowych i wyznaczenie stoku dla zjazdu na sankach. Pożądana jest budowa kładki na górę od strony ul. Oddziału AK Ordona
 2. Góra Srocza – dodatkowe wyposażenie w ławki i stoliki, kosze na śmieci, punkt widokowy.
 3. Park im. J. Kuronia – wykonanie dojścia do parku od strony Strzemieszyc.
 • Place zabaw – integracja rodziców
 1. Plac zabaw przy ul. Łaziennej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 2. Plac zabaw przy ul. Białostockiego – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 3. Plac zabaw na Wywierzyskach – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 4. Mały plac zabaw przy Tężni – wyposażony w kilka ławek, karuzelę, Huśtawki, równoważnię itp.
 5. Plac zabaw przy ul. Rudnej- nowy plac, proponujemy doposażenie w huśtawkę dla wózków w celu umożliwienia korzystania z placu osobom niepełnosprawnym.
 6. Plac zabaw przy ul. Grabocińskiej – proponujemy budowę nowego placu w miejscu, w którym brak jest tego typu urządzeń. Jako wyposażenie obok typowego dla placów proponujemy plac z przeszkodami do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze dla dzieci.
 7. Plac zabaw przy ul. Warszawskiej – wymaga gruntownego remontu i doposażenia.
 8. Plac zabaw przy ul. Oddziału AK Ordona Na terenie Sulna znajduje się jeden plac zabaw. Był on rewitalizowany w poprzedniej Edycji Budżetu Partycypacyjnego, jednak jego modernizacja nie została zakończona. Konieczne są dalsze działania aby plac służył dzieciom z osiedla. Według informacji Urzędu Miejskiego plac zostanie dokończony według ustalonego zakresu jeżeli zostanie zakwalifikowany w obecnej edycji Budżetu Partycypacyjnego.

 

 

Dochodzi do tego sytuacja co najmniej dziwna. Mieszkańcy nie zauważyli,że projekty nie zostały dopuszczone.  Jak widać na fragmencie dokumentuz projektami ze strony Urzędu przy projektach Stowarzyszenia są małe gwiazdki i poniżej jest tekst bardzo drobnym drukiem wyjaśniający, że projekty są niezgodne z Rozporządzeniem.

Czy to jest uczciwe? Drobny druk jest obecnie zakazany w umowach.

Tego typu teksty sa zakazane prawem w reklamach i umowach. Ich zastosowanie w oficjalnym dokumencie miejskim  może mieć cel wprowadzenia mieszkańców  w błąd.

Zaznaczamy, że zgłaszający pomysły nie otrzymali zadnej informacji pisemnej i są gotowi do złożenia pomysłów w wersji papierowej, co spełniłoby wymóg przytoczonego wyroku sądu.

Mając na względzie niejasne i niejednoznaczne sformułowania
w Rozporządzeniu i naruszenie przepisów KPA wnosimy o dopuszczenie projektów do procedowania.

Z poważaniem
Prezes Jerzy Reszke