Interpelacje

Interpelacje sa dostępne pod linkiem https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/68585/dokument/121767

na stronie BIP Dąbrowa Górnicza.

Interpelacje złozone w tej kadencji:

1061 dokumentacja likwidacji oczyszczalni
1060 wyniki badań terenu po oczyszczalni
1056 korzystanie z działki zgodnie z mpzp
1048 podatki od firm ze Strzemieszyc
1047 podtopienia ul. Oddziału AK Ordona
1046 naprawa nawierzchni ul. Stacyjna
1045 opinie wydane do projektu Park Rowerowy Pumtrack – sprostowanie
1044 ekrany przy DK-94 – sprostowanie
1043 własność terenów obok zbiornika Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV)
1042 stanowisko wobec petycji w sprawie ratowania rzek
1041 przycięcie drzew na posesji przy ul. Warszawskiej 99
1040 przejście wyniesione na ul. Narutowicza
1039 budynek po przedszkolu przy ul. Kozubka
1038 badanie terenu oczyszczalni
1031 pomiar hałasu przy ul. Budowlanych
1028 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy ALBA MPKK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
1027 zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej
1026 bariery przy przejściach dla pieszych w dz. Strzemieszyce
1025 decyzje dla firmy DSS Recykling Sp. z o.o.
1024 ograniczenie wjazdu na posesję przy ul. Oddziału AK Ordona – wysoki krawężnik
1023 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy REMONDIS
1012 remont ul. Gawronówka
1011 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
988 projekt Park Rowerowy Pumtrack – opinie
987 sprzedaż terenu po oczyszczalni
986 podstawy prawne działania firmy Zenmar Polska
985 podstawy prawne działania firmy DSS Recykling
984 rondo przy ul. Strzemieszyckiej i Szklanych Domów
983 pozwolenie środkowiskowe na przerób odpadów firmy Metrans 2
982 podstawy prawne do działania firmy przerobu węgla przy ul. Magazynowej
981 budowa drogi do terenów inwestycyjnych Panattoni
963 terminy realizacji inwestycji w Strzemieszycach
962 rozwój budownictwa w Strzemieszycach
961 place zabaw
960 budowa tężni w Strzemieszycach
959 procedury Budżetu Obywatelskiego
958 nieczynny SOR w szpitalu
957 trasa przebiegu łącznika od ul. Szklanych Domów do Magazynowej w Strzemieszycach
956 remont ul. Rodzinnej i Wiosennej w Strzemieszycach
953 kamienice przy ul. Warszawskiej 72 i 74
952 Orlik w Strzemieszycach
951 skażenie terenu Park Hallera
950 likwidacja oczyszczalni w Strzemieszycach
949 skażenie terenu Toru do Motocrossu
948 inwestycje kolejowe
947 obszary historycznego zanieczyszczenia w Dąbrowie Górniczej
946 skażenie terenu po Hałdzie Kazdębie
945 rozliczenie głosowania w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku
944 skażenie terenu Centrum Handlowe Pogoria
943 basen przy SP nr 5
942 skażenie terenu Aquapark NEMO
941 skażenie przy Strzemieszyckiej
940 zbiornik retencyjny – sprostowanie
907 zapytania dot. Akcji Zima 2020/2021
906 rozliczenia zakresu prac związanych z realizacją z przygotowania terenów inwestycyjnych KAZDĘBIE
905 prace remontowe dróg na terenie DG
904 zasugerowanie wykreślenia jednego z punktów w zamowieniu publicznym nr 2021/S 035-083976
903 wydatki poniesione przy realizacji zadania: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP
902 zapytanie o osobę administ. terenów po składowiskach odpadów komunalnych Lipówka 1 i Lipówka 2
887 dot. odpowiedzi na interpelację o decyzji środowiskowej DSS Recykling
886 wysokość wkładu własnego przy dofinansowaniu inwestycji
885 dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
884 stan studzienek
883 odwodnienie terenu przy ul. Ofiar Katynia
882 nasadzenie w wyniku wyroku dla firmy Saint-Gobain
881 budowa zbiornika retencyjnego przy ul Oddziału AK Ordona
880 działania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
872 utworzenie nowego połączenia autobusowego
871 umorzenie postępowania dla firmy Remondis Medison
870 budowa kładki na Górę Bordowicza
869 weryfikacja decyzji WER.6251.3.2015.JL z dn. 14.09.2015r.
868 zalesienie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
867 stan prawny terenu stacyjnego w Strzemieszycach
866 brak pozwoleń środowiskowych
865 terminy zgłaszania wniosków
864 niepełna realizacja Projektu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej
863 oznakowanie Drogi Krajowej DK94
862 Miejski System Informacji Przestrzennej
861 zbiornik retencyjny do opadów z Góry Bordowicza
860 stacjonarny punkt pomiaru hałasu
859 pomiar natężenia ruchu pojazdów
858 niebezpieczne miejsca na nowej ścieżce rowerowej
857 dofinansowanie z funduszy i programów rządowych i unijnych
852 wyciszenie taśmociągu
851 stan prawny osiedlowych placów zabaw
850 wykaz ulic i chodników do listy działań inwestycyjnych i remontowych
849 hałas w nocy w Strzemieszycach
848 uciążliwość zakładu przy ul. Mostowej i rowy melioracyjne
847 plac zabaw przy ul Warszawskiej
846 ruch osobowy Dąbrowa Górnicza Południowa
845 ograniczenia formalno-prawne budowy Parku Grabocin
844 stara kanalizacjia przy ul. Transportowej
843 wykorzystanie budynku po Gimnazjum
842 siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Strzemieszycach Małych
841 plac zabaw przy ul. Łaziennej
840 plac zabaw przy ul. Białostockiego
833 błędnie zawarte umowy najmu działek gminnych przez UM z ArcelorMittal S.A.
828 zmiany własności działek kolejowych
827 inwazja szczurów
826 hałas z DK94
825 budżet partycypacyjny i budżet obywatelski w 2021 r.
824 woda w piwnicy
823 rów przydrożny przy Al. Za Remizą
822 działanie Firmy ZENMAR POLSKA
821 pomieszczenia dla KGW w Strzemieszycach Małych
814 odp. na interpelację BRM.0003.783.2021
813 odp. na interpelacje BRM.0003.781,782.2021
802 doprecyzowanie udzielonych informacji
801 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A. – 2
790 umowy najmu działek gminnych przez ArcelorMittal S.A.
783 odp. na interpelację BRM.0003.744.2020 z dn. 28.12.2020r.
782 kontrola Sp. ALBA MPGK w zakresie zimowego oczyszczania chodników, alejek, parkingów
781 analiza zamówienia publicznego na zimowe oczyszczanie chodników, alejek, parkingów
769 zasypany rów melioracyjny Al. Za Remizą
768 kamienice nr 72, 74 ul. Warszawska
767 stan techniczny ul. Stacyjna
765 odpowiedzi na interpelacje BRM.0003.722-724.2020
764 potwierdzenie przelewu na rachunek
763 wypis z aktu notarialnego
759 działania inwestycyjne przeniesione z 2020 na 2021r.
758 badanie ruchu pojazdów na ul. Strzemieszyckiej
757 zalesienie zg. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta D.G.
756 wykorzystanie działki na cele społeczne
755 procedura zmiany organizacji ruchu ul. Strzemieszycka
748 smród w Dąbrowie Górniczej
745 sprawozdania finansowe ALBA MPGK Sp. z o.o. lata 2014-2017
744 ulotki pt. Śmieci-to kosztuje Dlaczego płacimy coraz więcej
743 umowa na odbiór odpadów
740 remonty i inwestycje drogowe w 2021 r.
739 działania formalno-prawne na Sroczej Górze
738 inwestycje w Zielonych Dzielnicach
737 inwestycje 2021 w Strzemieszycach
736 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych – ponownie
735 skład osobowy władz spółek i jednostek miejskich
734 wnioski budżetowe Klubu Radnych PiS
733 dokumenty przetrgu MZGO na odbiór odpadów
730 ograniczenie dla ruchu pojazdów powyżej 7 ton
688 ruch tirów w Strzemieszycach
641 zbiornik retencyjny
640 rowy melioracyjne
639 remonty dróg
638 budynek po Gimnazjum w Strzemieszycach
637 dopłaty do ogniw fotowoltaicznych
636 odrolnienie działek przy ul. Strzemieszyckiej
635 konsultacje w sprawie krocionogów
634 ekrany przy linii kolejowej nr 133
633 żłobek w Strzemieszycach
632 zmiana lokalizacji przystanku końcowego linii nr 34
631 umieszczenie punktu monitoringu hałasu przy ul. Strzemieszyckiej i przywrócenie przy ul. Narutow
630 umieszczenie przy ul. Strzemieszyckiej punktu monitoringu badania jakości powietrza
629 stan prawny terenu pod budowę Parku Grabocin
628 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Warszawskiej
627 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Łaziennej
626 stan prawny terenu placu zabaw przy ul. Białostockiego
625 sprawy inwestycji i stanu prawnego terenu stacyjnego
624 rozliczenie karty dużej rodziny
623 próg na ul. Szałasowizna
622 pomiary natężenia ruchu ul. Strzemieszycka, ul. Rudna, ul. Łuszczaka, ul. Fabryczna
621 opinie w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu
620 dziki w Strzemieszycach
619 odpowiedź PKP Dąbrowa Górnicza Wschodnia
618 monitoring wizyjny
617 drzewo przy ul. Oddziału AK Ordona
616 błoto w bramie kamienicy przy ul Warszawskiej
615 badanie gleby ul. Strzemieszycka
614 badania WIOŚ
613 próg na ul. Łuszczaka
591 udostępnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
590 decyzja dla stacji bazowej ul. Koksownicza
589 uciążliwość firmy Walotek (ponownie)
588 budowa instalacji wodno-ściekowej ul. Chabrowa
587 kładka nad DK94
586 kosze na odpady
585 drogi leśne na Sulnie
584 odpowiedź na interpelację BRM.0003.501.2020
583 oznakowanie dróg dz. Strzemieszyce Wielkie
582 polityka planowania przestrzennego w Strzemieszycach Małych
581 legalność budowy stacji bazowej ul. Fabryczna
580 stacja bazowa telefonii komórkowej w dz. Łosień
579 tablice informacyjne
578 działania w sprawie firmy Zenmar Polska Sp. z o.o.
577 stan prawny terenu po oczyszczalni w Strzemieszycach
558 zanieczyszczenie jezdni ul. Fabryczna
557 dzikie wysypisko w lesie za Koksownią
556 teren przy ul. Rzecznej
555 teren po zakładach STREM
554 termin realizacji inwestycji w Strzemieszycach
553 pomoc mieszkańcom w zwalczaniu krocionogów
552 II etap zmiany org. ruchu na ul. Strzemieszyckiej
527 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w zw. z pandemią koronawirusa (COVID-19), c.d.
526 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach ul. Fabryczna
525 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Strzemieszycach Małych
524 wydawanie pozwoleń na budowę stacji bazowej
523 budowa stacji bazowej w Strzemieszycach Małych
521 program osłonowy dla przedsiębiorców dąbrowskich w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)
514 projekt uporządkowania gospodarki wod.-kan. w Strzemieszycach
513 dopuszczalny poziom hałasu ul. Fabryczna
512 dopuszczalny poziom hałasu ul. Orna
511 zmiana organizacji na ul. Strzemieszyckiej
510 stan prawny powierzchni leśnych
508 chodnik przy ul. Łuszczaka
507 wprowadzenia dróg pieszo-rowerowych
506 remont ul. Kazimierzowskiej
505 maź na ul. Fabrycznej
504 oznakowanie ścieżki rowerowej do Jamek z Podlesia
503 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ul. Staszic
502 przebieg nowych linii kolejowych i drogowych
501 pozwolenia wodno-prawne
500 termin spotkania w spr. odpadów przy ul. Oddziału AK Ordona
499 udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Parkowa
498 wycinka drzew w D.G.
497 wyznaczenia Szlaku Kruszcowego
479 decyzja środowiskowa DSS Recykling z 2010 r.
478 dopłaty do kanalizacji
477 nieprawidłowy dopuszczalny poziom hałasu w Łośniu
476 umorzenie postępowania w sprawie odpadów
475 oświetlenie ul. Oddziału AK Ordona
474 teren stacyjny
473 remont bram w budynkach ul. Warszawska 72, 74
472 ul. Zagrabie
471 brak udogodnień dla niepełnosprawnych na stacji kolejowej D.G. Wschodnia
470 remont nawierzchni ul. Szałasowizna na granicy z Sosnowcem
469 nawierzchnia i kanalizacja ul. Środkowa
468 rozliczenie festynów i imprez
422 informacja z firmy ALBA MPGK Sp. z o.o.
402 połączenie autobusowe z Gołonogiem
401 uciążliwość firmy Walotek ul. Ofiar Katynia
397 żłobek w Strzemieszycach (ponownie)
357 umowy dot. Akcja Zima
356 przygotowanie terenów inwestycyjnych
355 majątek SP nr 24
354 Miejska Biblioteka Publiczna
347 wynagrodzenia ALBA MPGK Sp. z o.o.
346 ALBA MPGK Sp. z o.o.
345 stan zatrudnienia w MZGO
315 remont bram i klatek schodowych ul. Warszawska
314 pozwolenia na budowę – firma PPUH METRANS 2
313 pozwolenia na budowę – firma MINER
312 pozwolenia dla formy CHEMOKOR
311 ograniczenia prędkości
310 teren po oszyszczalni w Strzemieszycach
309 decyzje środowiskowe DSS Recykling
308 gazyfikacja Strzemieszyc Małych
307 remont zapadliska
306 pozwolenie na budowę – firma ZENMAR Polska
305 pozwolenie na budowę – firma PPUH Kuśmierczyk
304 pozwolenie na budowę – firma DSS Recykling
303 kalkulacja ceny na usługi firmy ALBA MPGK
302 ekrany przy DK94
301 dopuszczalny poziom hałasu dz. Łosień
300 bank drzew
299 budowa sygnalizacji ul. Koksownicza, Główna
297 wynagrodzenia pracowników, utrzymanie MZGO w 2013-2018
296 realizacja zadań ze środków WFOŚiGW, PFOŚiGW w 2019-2022
295 zadania realizowane dla D.G. przez ALBA MPGK Sp. z o.o.
294 wynagrodzenia pracowników MZGO
279 wynagrodzenia pracowników ALBA MPGK
278 zadania realizowane ze środków z WFOŚiGW, PFOŚiGW
277 przejęcie zadań MZGO przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
191 podstawy prawne-zablokowania inwestycji przez radnego-ponownie
190 wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorz.
189 wycięcie drzew ul. Warszawska
188 budowa placu zabaw ul. Rudna, Rodzinna – ponownie
187 przesunięcie progu zwalniającego ul. Puszkina
186 dokumenty w spr. Parku Grabocin
129 stan demograficzny dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
128 likwidacja SP 24
127 liczba uczniów i przedskolaków w dz. Strzemieszyce Wielkie i Małe
126 pozwolenie na budowę dla DSS Recykling
125 decyzja o warunkach środowiskowych dla DSS Recylking
124 dojście do ścieżki w Parku Grabocin
123 liczba uczniów i przedszkolaków w obwodzie SP 24
122 brak lustra ul. Warszawska z Narutowicza
121 sprzedaż terenu dla DSS Recykling
120 ul. Rudna, Rodzinna – budowa placu zabaw
119 ul. Rudna bodowa nawierzchni
118 ruch wahadłowy na przejeździe kolejowym ul. Strzemieszycka
117 prace ziemne przy drodze bocznej ul. Chabrowa
116 pozwolenia dla DSS Recykling
115 pomieszczenia dla organizacji społecznych
114 ekrany przy linii kolejowej nr 133
113 budowa chodnika ul. Łuszczaka
112 podstawy prawne zablokowania przez radnego inwestycji
111 dojazd do ścieżek w I i II etapie budowy Parku Grabocin
110 własność działek pod budowę Parku Grabocin i cel wywłaszczenia
109 uporządkowanie działek pod Park Grabocin
67 środki na park Grabocin
66 odpady ul. Oddziału AK Ordona
65 pomnik Armii Czerwonej
64 identyfikacja firmy ul. Magazynowa
63 identyfikacja formy ul. Hotelowa
40 stan realizacji uchwały w spr. wykupu lokali komunalnych
25 realizacja projektów w ramach V edycji DBP
19 szczegółowy plan przychodów, kosztów MZBM
18 skład Zespołu oceniającego sytuację w ZCO