CZY WŁADZE MIASTA POMOGĄ W WALCE Z ROBALAMI?

 Spotkanie z mieszkańcami wykazało dużą swiadomość i determinacją wielu osób, którzy na własną rękę szukają sposobu walki z robakami. Krocionogi wystepują w wielu miejscach i gminy podejmuja działania. Stąd tak wiele informacji w internecie, które sa dostępne. Co mogą jednak  zrobić władze Dąbrowy Górniczej dla mieszkańców, bo na to pytanie  nie było jednoznacznej odpowiedzi? PODSUMOWUJĄC INFORMACJE Z INTERNETU:

1 Przede wszystkimmogą   wystąpić o wprowadzenie przez Wojewodę Śląskiego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Wielu specjalistów wyraża opinię, ze krocionogi stwarzają zagrożenie rakotwórcze i przenosza bakterie. Dr Grzegorz Kania z Uniwersytetu Medycznego, który bada krocionogi od kilkunastu lat, uważa, że roznoszą one bakterie, które mogą doprowadzić do zapalenia płuc oraz zaburzeń przewodu pokarmowego. Poza tym dotknięcie krocionoga może spowodować miejscowe zapalenie skóry. Dużym problemem jest także smród, który wydzielają broniące się przed atakiem podrażnione krocionogi. W wydzielinie wijów znajduje się benzochinon, który w dużych ilościach ma działanie rakotwórcze.  źródło  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1000428,inwazja-krocionogow-w-lublinie-czy-jest-sie-czego-bac,id,t.html

Tak duża ilość, jaka pojawiła się u nas stwarza podstawy do wystąpienia.. Ogłoszenie stanu zagrożenia przez wojewodę daje możliwości finansowania zabiegów zabezpieczających pzrez gminę na terenach prywatnych.

2. Przeprowadzenie zabiegów środkami chemicznymi. Metoda ta polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi i w tym celu należy:

– glebę odkażać termicznie, szczególnie ziemię kompostową, która bywa silnie zasiedlona przez krocionogi;
– stosować granulaty doglebowe (np. Basudin 10 G lub Diazinon 10 G w dawce 80 -120 kg na hektar);
– przeprowadzić oprysk posesji w następujący sposób: opryskać zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 metra i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m, następnie otwory wejściowe i korytarze w miejscu styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zalecany jest jeden z następujących preparatów: K-Othrine, Scorpion, Empire 20, Tenopa 060 S.C. lub Solfac WP 10. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt;
– pola wapnować i stosować właściwe nawożenie mineralne.

3. Przeprowadzic zabiegi agrotechniczne, czyli wykoszenie traw iłąk, orka, połączone z wapnowaniem gleby.
4. Zlecić opracowanie ekspertyzy biologicznej, która zidentyfikuje przyczyny nadmiernego rozrostu populacji krocionogów i ich inwazji oraz jakie środki chemiczne najlepiej stosować.
5. Przeprowadzic kontrole i udrożnienie systemu melioracji w celu uporządkowania terenów podmokłych.
6. Sprawdzic stan składowisk odpadów i wysypisk odpadów.
6. Zinwenrtaryzować rejon zagrozenia i wystepowania krocionogów.
7. Ustalić ilość posesji opuszczonych lub nie użytkowanych i objąć je kontrolą.
8. Zorganizować wypożyczalnię sprzetu do odkażania termicznego, odkurzaczy, zbiorników, dodatkowych punktów odbioru martwych krocionogów, sprzętu do koszenia. 
Sa to podstawowe działania, które może podjąc gmina, a których nie są w stanie sami wykonać mieszkańcy. 
Zabiegi, które mogą wykonywac mieszkańcy,  czyli działania profilaktyczno – higieniczne mają wyłącznie na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymywanie w czystości terenów wokół domostw. Staranne sprzątanie wpływa na niepokojenie krocionogów oraz usuwanie źródeł pożywienia, które mogłyby one wykorzystywać. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczenie do powstawania miejsc wylęgu larw.Czyli  należy:

– zadbać o właściwy stan higieniczno – porządkowy: regularnie kosić trawę, ścinać gałęzie drzew przylegających do budynków, usuwać pnącza z elewacji zewnętrznej;
– pojemniki i kontenery na odpadki szczelnie przykrywać, a ich zawartość regularnie opróżniać;
– usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski i inne przedmioty stanowiące dla krocionogów ciemne, wilgotne kryjówki;
– usuwać natychmiast gnijące resztki produktów roślinnych.
– wykopać dołki z kawałkami bulw ziemniaków lub marchwi (pułapki pokarmowe) – w nich gromadzą się krocionogi – po tygodniu (w razie potrzeby częściej) wykopać i zniszczyć szkodniki;
– rozkładać przynęty przygotowane z otrąb, cukru i insektycydu. Może być też pokrojona sałata lub rzodkiewki opryskane Foschlorem płynnym 25 – po zgromadzeniu się krocionogów w miejscu pułapki zebrać je i zniszczyć.
Zabiegi te mają bardzo ograniczony charakter i likwidują doraźnie skutki inwazji, ale nie spowodują zlikwidowania problemu, na czym najbardziej zależy wszystkim.