Rok 1905 w Hucie Bankowej

Załączam  fragment Kroniki Huty Bankowej obejmującej okres wydarzeń 1905 roku. Uważam, że mimo nieraz nowomowy  i terminów z PRL,  jest to dokument pokazujący zarówno przebieg wydarzeń, jak i wysuwane postulaty. Nie dotyczyły one zmiany ustroju. Były to postulaty pracownicze i niepodległościowe.  I osiągnięto mimo wszystko dużo ustępstw. 

Pobierz huta bankowa rozdział drugi  . Dokument jest znany w Muzeum Miejskim.

Dla równowagi tekst na temat fałszowania historii pracownika IPN Macieja Wiktora Korkuć umieszczony na stronie

http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbb41-2.html

Dyskusja o pomnikach nie powinna zastępować dyskusji o fałszowaniu historii.

Jerzy Reszke