SZLAK KRUSZCOWY – sukces po interpelacjach

Szukając materiałów na temat Szlaku Metalurgów trafiłem w starych dokumentach na mapke z zaznaczonym Szlakiem Kruszcowym.  Na starej mapie wygląda on tak jak zaznaczono czerwonymi kropkami. Biegnie od Dworca Dąbrowa Górnicza Południowa do Wywierzysk. Pokazuje historię górnictwa w Strzemieszycach Wielkich i Małych. Będzie oznakowany czerwonym paskiem, będa tablice edukacyjne i oznakowane wejścia, np. z ul. Strzemieszyckiej na Sroczą Górę.

Zacząłem pisać. Jeden z pierwszych tekstów powstał o możliwościach utworzenia szlaków turystycznych w Strzemieszycach Strzemieszyce-rowerowe

Złożyłem interpelacje  2144_Reszke  i odpowiedź  2144_Reszke_odp

następna  2542_Reszke  i odpowiedź  2542_Reszke_odp 

i z zeszłego roku 497R (6) i odpowiedź  497R odp

Ta ostatnia była decydująca. Odbyło się spotkanie w terenie z udziałem zainteresowanych i został przyjęty wstępny przebieg trasy.

Informacja ze spotkania 

i zdjęcie 

9 stycznia 2021 roku ukazał sie w Gazecie Wyborczej artykuł o powstaniu Szlaku Kruszcowego Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej (wyborcza.pl)

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Tomasz Nieć

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra.

Słupek po górniczej eksploatacji na terenie danej kopalni Kawia Góra. (Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej)

Najpierw wydobywano srebro, cynk i ołów, choć to z węglem kojarzy się nazwa Dąbrowy Górniczej. Szlak Kruszcowy może to zmienić. Trasę w terenie chce wyznaczyć Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Prace już trwają.Górnictwo kruszcowe rozwijało się w kilku dzielnicach Dąbrowy Górniczej, między innymi w Strzemieszycach – mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Kierowana przez niego placówka wyszła z inicjatywą wytyczenia Szlaku Kruszcowego – trasy, która ma przypomnieć, gdzie niegdyś znajdowały się wyrobiska i szyby. 

– Kończymy uzgadnianie ostatnich szczegółów związanych z wyznaczeniem szlaku. Chcemy pokazać mało znane mieszkańcom miasta miejsca – wyjaśnia dyrektor Sztygarki.

Szlak Kruszcowy będzie oznakowany, muzeum planuje postawienie tablic informacyjnych historycznych i przyrodniczych, bo ścieżka powstaje we współpracy z Lasami Państwowymi, PTTK oraz Urzędem Miejskim. Powstanie też strona internetowa, na której będzie można znaleźć dodatkowe informacje o dawnym wydobyciu, zdjęcia, mapy oraz dokumenty. Ścieżka ma powstać do jesieni tego roku, ale – jak zapewnia dyrektor Rybak – będzie się rozwijać. Kolejnym etapem ma być oznaczenie szybów i oczyszczenie terenu wokół nich. W zależności od finansów, muzeum nie wykluczają, że w dalszej kolejności uda się udostępnić zwiedzającym jeden z szybów, bo zwykle mają one niewielką głębokość, sięgającą zaledwie 20 do 25 metrów.

Szlak Kruszcowy ma stać się nową atrakcją Dąbrowy Górniczej

Chodzi przede wszystkim o pozostałości po kopalniach Anna i Kawia Góra oraz płuczkę galmanu, która dziś jest użytkiem ekologicznym Wywierzyska w Strzemieszycach.

– Mało kto zdaje sobie sprawę, patrząc na pływające pstrągi, że w tym miejscu płukano wydobyte w okolicy rudy, które potem transportowano do zagłębiowskich hut cynku – mówi Rybak.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego 'Sztygarka' w Dąbrowie Górniczej.

Szlak Kruszcowy wyznaczają pracownicy Muzeum Miejskiego ‚Sztygarka’ w Dąbrowie Górniczej. Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej

Kruszcowa przeszłość ma tu wiele odsłon. Na dzisiejszych terenach dzisiejszej Dąbrowy Górniczej ołów i srebro wydobywano już w średniowieczu. Kopalnię Anna, w której wydobywano galman, czyli rudy cynku, zakładał Stanisław Staszic, jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od jego wychowanki księżnej Anny Sapiehy, której był mentorem. Funkcjonowała w Strzemieszycach Małych w latach 1820–1893, zatrudniając w szczytowym momencie rozwoju około 200 osób. Jej dawny teren jest w znacznym stopniu zalesiony, ale ślady działalności górniczej sprzed ponad 130 lat wciąż są widoczne. Podobnie jest na terenach po pobliskiej, nieco młodszej kopalni Kawia Góra, gdzie można znaleźć pozostałości po eksploatacji górniczej, w tym hałdę. Ta kopalnia prowadziła wydobycie galmanu w latach 1829–1850.

Gazeta Wyborcza jak pisała o mnie to tylko kłamstwa albo robiła sztuczne afery. Teraz przemilczała mój udział w reaktywacji  po kilkunastu latach tematu powstania Szlaku Kruszcowego. Czy bez moich interpelacji i nagłaśniania tematu szlak by powstał? Czy mapka przeleżała by kolejne 17 lat gdzieś głeboko w szafie? To jest więcej niż pewne. Osobiście cieszę się, ze szlak powstaje i będzie nowa atrakcja. I że niezależnie od obecnych wypowiedzi nie do końca lojalnych udało się doprowadzić do końca ważny temat.

Radni mają możliwość poprzez interpelacje czy zgłaszanie w oświadczeniach poruszanie ważnych spraw dla Mieszkańców. I cieszy sam efekt jeżeli się uda zrobić coś dobrego a nie reklama. No chyba, że ktoś udaje celebrytę … Czy ktokolwiek wie na przykład, że zgłosilem na komisjach i w interpelacjach tematy potrzeby wprowadzenia stypendiów dla zdolnej  artystycznie młodzieży ( były tylko sportowe), kilka razy zgłaszałem potrzebę wprowadzenia bezpłatnych biletów dla uczniów czy doprowadziłem do uruchomienia  Akcji Posadź Drzewo? To wszystko działa i jest z tego powodu duża satysfakcja. 

Jerzy Reszke