PIĘTNAŚCIE PYTAŃ DO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Wiele lat pracy Radnego Rady Miejskiej pozwoliło mi na zebranie 15 pytań, na które nie otrzymywałem  odpowiedzi i również postanowiłem dołożyć pytania, które zamierzałem zadać. W najbliższych wpisach rozszerzę treść z uzasadnieniem,

15 PROSTYCH PYTAŃ Do Prezydenta Dąbrowy Górniczej

 1. Jak długo będzie trwała przebudowa ulic w Centrum i ile kosztowała w całości?

 2. Czy jest zagrożenie dla utrzymania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny ze względu na rosnące zadłużenie?

 3. Ile wynosi całkowite dofinansowanie do NEMO i Fabryki Życia?

 4. Dlaczego normalnie pracują i rozbudowują się zakłady, które nie posiadają prawomocnych Decyzji Środowiskowych?

 5. Ile na terenie miasta jest „bomb ekologicznych” w postaci wysypisk i dlaczego nie są one usuwane?

 6. Dlaczego w Dąbrowie Górniczej  zlikwidowano system monitoringu czystości powietrza?

 7. Dlaczego władze miasta odmawiają rozwiązania problemu podtopień domów?

 8. Dlaczego odmawia się przez lata montażu ekranów dźwiękochłonnych?

 9. Dlaczego nie podaje się do publicznej wiadomości harmonogramu remontów ulic i doprowadzono do ich degradacji w wielu dzielnicach?

 10. Dlaczego nie prowadzi się konsultacji w sprawie organizacji komunikacji miejskiej?

 11. Dlaczego brak jest zrównoważonego rozwoju w inwestycjach na terenie miasta i remontach dróg ?

 12. Dlaczego nie rozwiązuje się problemu nadmiernej populacji dzików i innych zwierząt?

 13. Dlaczego nie stworzono Programu Rozwoju Demograficznego przy drastycznym spadku ilości Mieszkańców?

 14. Ile wyniosły wpływy do budżetu miasta ze względu na wzrost podatków, ceny wody i ceny odbioru odpadów?

 15. Dlaczego doprowadzono do tragicznego stanu domy i mieszkania komunalne oraz teren wokół nich?

  Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Posted in Blog.