PIĘTNAŚCIE PROPOZYCJI NA PRZYSZŁOŚĆ

Popieram w pełni program PiS. Dzięki programom społecznym żyje się obecnie lepiej, rozwijają się strategiczne inwestycje, działają liczne programy samorządowe. Ale pracując jako radny nie jestem w stanie wielu spraw załatwić, bardzo źle i niekompetentnie działają niektóre instytucje centralne i brak przepisów hamuje działania. Są też sprawy, przy których po prostu opadają ręce. Część z tych problemów zebrałem. Występowałem wielokrotnie o zmianę prawa, ale tylko częściowo się to udało. Zajmuję się głównie obszarami ochrony środowiska i samorządu, stąd dominuje ta właśnie tematyka. Postaram się poszczególne zagadnienia rozwinąć w najbliższych wpisach. I niezależnie od wyniku wyborów będę o te zmiany występował w przyszłości.

15 PROPOZYCJI DZIAŁAŃ I KIERUNKÓW

 1. Zakaz  obsady miejsc w Radach Nadzorczych i Zarządach Spółek przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz członków ich rodzin i Radnych

 2. Budowa Toru Pumptrack w Dąbrowie Górniczej

 3. Likwidacja opłaty adiacenckiej w obecnej formie

 4. Wprowadzenie obowiązku tworzenia  w każdym mieście Rad Dzielnic tworzących i nadzorujących harmonogram remontów ulic i inwestycji

 5. Wprowadzenie przepisów antyodorowych

 6. Wprowadzenie referendum lokalnego dla każdej dzielnicy miasta

 7. Doprowadzenie do ujęcia w przepisach obowiązku kontroli wpływu nowych inwestycji na zdrowie człowieka

 8. Utworzenie Lasów Społecznych w miastach spełniających funkcje rekreacyjne

 9. Opracowanie i realizacja Programu Badań dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce i Ząbkowice

 10. Zmiana przepisów wydawania Decyzji Środowiskowych w celu zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości inwestycji dla Mieszkańców

 11. Opracowanie na nowo dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza

  z rozszerzeniem na wszystkie substancje

 12. Wprowadzenie w każdym województwie Policji Środowiskowej działającej na zasadzie Inspekcji Pracy

 13. Wprowadzenie do planów inwestycyjnych inwestycji drogowych: Obwodnica Ząbkowic, Ronda w zjazdach na Błędów, Okradzionów, ul. Główną i wiadukty Podlesie-Tworzeń i na Staszicu

 14. Doprowadzenie do szerokiej rewitalizacji domów komunalnych i kolejowych oraz terenu osiedli

 15. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania komunikacji autobusowej i kolejowej

Jerzy Reszke

PIĘTNASTEGO GŁOSUJ NA 15  lISTA NR 4 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Posted in Blog.