Zagrożenie skażenia ujęć wody dla Dąbrowy Górniczej

Zostało kilka dni do zamknięcia odwodnienia Kopalni Pomorzany. W piątek odbędzie się posiedzenie Komisji Godpodarki Morskiej i Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce skierowało do Ministra Infrastruktury kolejne pismo w tej sprawie. MI skażenie ujęć wody pilne

Ważne są również prezentacje Pana Prof. Mariusza Czopa z AGH. LIKWIDACJA_KOPALŃ_ZAGROŻENIA  i  WODA_Olkusz_Skutki_2021 (1) (1)

To kolejne pismo. Były petycje i pisma. W odpowiedziach uzyskaliśmy stanowisko, ze urzędy nie chca się zajmować tą sprawą. Mamy mase odpowiedzi, wszystkie są na nie. Również Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w podjętej Uchwale odmówiła poparcia dla ratowania Sztoły, Białej i Baby. Wszyscy radni ze wszystkich opcji politycznych i stowarzyszeń byli za odrzuceniem petycji. Smutne to, ze lekceważy się sprawy środowiska naturalnego.

Ekorajd w tym roku był poświęcony ratowaniu Sztoły.

Obecnie nie ma sensu przytaczać wszystkich odpowiedzi. Są również interpelacje, które czekają na rozpatrzenie. 1027JR (1)  i  1042JR

W sobotę 4 grudnia o godz. 13.00 przed Pałacem Kultury Zagłebia odbedzie się pikieta mieszkańców zorganizowana przez Zielony Ring Przemszy. Zapraszamy

Jerzy Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Posted in Blog.