Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Mieszkańcy!

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Dąbrowie Górniczej wyraża zaniepokojenie insynuacjami, jakie zawarte zostały w oświadczeniu prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy, będącego odpowiedzią na oświadczenie Klubu Radnych PiS z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Niestety zamiast podjęcia konstruktywnego dialogu z opozycją mamy do czynienia z atakiem w stylu propagandy uprawianej w stanie wojennym – z pominięciem istotnych wniosków zawartych w oświadczeniu radnych. Widać, że dla władz miasta atak jest najlepszym sposobem obrony. Wypowiedź prezydenta Miasta w naszej ocenie stawia go w jednym szeregu z „zadymiarzami” Komitetu Obrony Demokracji. Takie zachowania prowadzą do polaryzacji lokalnej sceny politycznej, a nie do wypracowania konsensusu politycznego, który służyłby mieszkańcom naszego miasta. Uważamy, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Z jednej strony stanęli razem  KOD, Nowoczesna, SLD, PO, DWS, oraz ich „przybudówki”, z drugiej strony – Prawo i Sprawiedliwość oraz kilkanaście organizacji społecznych. Uważamy, że polityka ze szczebla krajowego nie powinna być przenoszona na grunt lokalny, zwłaszcza na ulicę. To nie służy mieszkańcom.

`           Takie zachowania odbieramy, jako próbę odwrócenia uwagi od istotnych problemów miasta,   do których należy złe gospodarowanie budżetem mieszkańców i coraz większe, pogłębiające się jego zadłużenie. Jako opozycja zapewniamy ciągłą  konsekwencję w wytykaniu błędów obecnej władzy. Taka jest rola opozycji.

Niedopuszczalnym jest również przypisywanie radnym jako ich  własnych  wypowiedzi umieszczanych w internecie anonimowych komentarzy innych osób. Taka forma traktowania anonimowych wpisów  nosić może w sobie znamiona manipulacji. Dodajmy, że manipulacji znanych nam z czasów minionych – okresu Polski Ludowej, w których lubowała się przede wszystkim bezpieka.

Zakładamy, że taka forma oświadczenia ze strony prezydenta Miasta była efektem niedopatrzenia z jego strony lub ze strony osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie.

Szanowni Mieszkańcy, okres Świąt Bożego Narodzenia to okres wyjątkowy. Okres radosnego przywitania Jezusa Chrystusa. Poświęćmy ten czas na świętowanie w gronie rodzinnym, na modlitwę. To czas spokoju i refleksji.

Szanujmy ludzi, reguły demokratyczne oraz prawo do pluralizmu i swobodnej wypowiedzi  w dyskursie publicznym. Bądźmy za dialogiem społecznym a nie przenoszeniem dyskusji na ulicę.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy      Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

 

Posted in Blog.