Prezydent pokazuje figę

W związku z agitacją wyborczą prowadzoną na stronach administrowanych przez organizacje silnie związane z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i atakami  również na mnie zamiast wdawania się w jakieś słowne ujadanie chciałbym jednak zająć stanowisko, ale w sposób związany z tym , co robię. Głównym celem stało się uzyskanie informacji od Prezydenta Miasta i zmuszenie pracowników Urzędu do działania i do rozwiązania spraw, które do nich należą. Nie mam czasu na jałowe dyskusje, bo ilość tych tematów jest ogromna. Publicznie zadaję pytania, kiedy zostaną rozwiązane sprawy mieszkańców:

 1. Kiedy zostaną uprzątnięte odpady koło toru motocrossowego na Zakawiu?
 2. Kiedy zostaną uprzątnięte odpady z działek przy ul. Majewskiego?
 3. Kiedy zostaną uprzątnięte odpady z terenu obok stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa?
 4. Kiedy zostaną uprzątnięte odpady na Jamkach?
 5. Kiedy zostaną naprawione mieszkańcom szkody powstałe na skutek niedbałego wykonania kanalizacji i zasypania rowów melioracyjnych?
 6. Kiedy zostanie wykonany zbiornik retencyjny zabezpieczający mieszkańców ul. Majewskiego przed zalaniami i kiedy dostaną odszkodowanie?
 7. Kiedy Tiry przestaną jeździć po ulicach Strzemieszyc?
 8. Kiedy na Fabrycznej nie będzie pękania budynków?
 9. Kiedy zostaną zastosowane właściwe normy hałasu i kiedy hałas nie będzie niszczył zdrowia mieszkańców?
 10. Dlaczego wydano decyzję środowiskową dla DSS Recykling bez konsultacji?
 11. Dlaczego sprzedano działki miejskie i naprawiono mostek na rzece umożliwiając rozwój DSS Recykling?
 12. Dlaczego nie ma systemu ostrzegania przed pyłami z AMP?
 13. Co miasto zrobiło, żeby uratować dworzec kolejowy?
 14. Dlaczego w Strzemieszycach nie wybudowano ani jednej ścieżki rowerowej?
 15. Kiedy będzie normalny wyjazd ze stacji ORLEN i z BIEDRONKI?
 16. Kto pozwala na działalność firmy METRANS?
 17. Kto pozwala na działalność firmy ZENMAR?
 18. Na jakiej podstawie działa firma MINER?
 19. Kiedy zostanie wybudowany Park Grabocin i kiedy zostaną wyjaśnione nieprawidłowości z nim związane?
 20. Kiedy zostanie ustalona własność terenu stacyjnego?
 21. Kiedy mieszkańcy domów kolejowych nie będą płacić 15 zł za pojemnik od osoby?
 22. Kiedy zostaną zamontowane ekrany przy linii kolejowej nr 133?
 23. Kiedy zostaną zabezpieczeni przed hałasem mieszkańcy wzdłuż DK94?
 24. Kiedy zostanie przedłużona ul. Szklanych Domów?
 25. Ile drzew wycięto i ile posadzono?
 26. Kiedy z kranów przestanie lecieć brązowa woda i skończą się awarie?
 27. Dlaczego remont komisariatu ma kosztować ponad 1,5 mln zł po przejęciu budynku przez miasto?
 28. Kiedy do cmentarza wróci autobus?
 29. Kiedy powstanie parking przy cmentarzu?
 30. Kiedy zostanie wykonane odwodnienie Rudnej?
 31. Kiedy ulice zostaną prawidłowo oznakowane?
 32. Kiedy zostanie wprowadzony bezpośredni autobus do Katowic?
 33. Dlaczego ludzie muszą płacić opłatę adiacencką, a nie jest ona umarzana?

Można jeszcze tak długo. A dla osób związanych z Urzędem Miejskim najważniejsze jest, ze Poseł Robert Warwas postawił baner z adresem Biura Poselskiego.  Dla mnie ważniejsze są 32 figi pokazywane mieszkańcom przez Prezydenta Miasta.

Jerzy Reszke

Posted in Blog.