Huta Katowice a Strzemieszyce czyli trudne sąsiedztwo

Znowu zarzucono mi , że kiedyś napisałem, ze jednym z najgorszych zdarzeń było powstanie Huty Katowice. Powtarza się opinie wyrwane z kontekstu, bez uzasadnienia, aby tylko dowalić Samorządnym Strzemieszycom. I robi to człowiek, który był Dyrektorem  Biura Senatorskiego Senatora  Zbigniewa Meresa i Wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej  w Dąbrowie Górniczej. Czyli mógł zrobić dla Strzemieszyc dużo, a nie zrobił nic. Tak samo Senator Meres. Wydał oświadczenie w sprawie odpadów z Salwadoru już dawno po tym, jak była decyzja, że nie będą sprowadzone. To co robi dzisiaj Prezes OSP jest podłe. Wspólnie z kilkoma osobami skupił się na atakowaniu mnie i Stowarzyszenia, na podważaniu  tego , co robimy i oczernianiu wobec innych osób. Razem próbują nas odizolować , prowadząc politykę ostracyzmu i wręcz kordonu sanitarnego, wmawiając ludziom, ze jesteśmy „ trędowaci”.  Czy w ten sposób działają na rzecz mieszkańców, czy pewnych instytucji, które nic nie zrobiły dla Strzemieszyc i w ten sposób chcą przykryć  swój brak działań albo działania wręcz szkodliwe? Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo  z propaganda szeptaną, z hejtem walczy się ciężko. Nie chcemy tez wdawać się w sprawy sądowe, bo nie mamy na to czasu. Może też o to chodzi, żeby uniemożliwić nam działanie, bo jesteśmy zbyt uparci i bezkompromisowi w walce o sprawy mieszkańców?

A sprawie Huty Katowice jako jedyni wydaliśmy w kwietniu 2015 roku oświadczenie, które warto przypomnieć     oświadczenie w sprawie AMP DG 25 04 2015     , że jesteśmy przeciw zamykaniu zakładów, lecz jesteśmy za badaniami i wymuszeniem od zakładów ochrony środowiska. Napisaliśmy wówczas „Wobec braku rezultatów dotychczasowych badań prowadzonych przez ostatnie dwa lata, braku wyników wskazujących na konkretny zakład jako źródło  emisji pyłów i wobec skumulowania na terenie Dąbrowy Górniczej  przemysłu w skali niespotykanej w Europie tylko realizacja kompleksowego programu badawczego  może rozwiązać istniejące problemy   i napięcia  społeczne i doprowadzić do stworzenia systemu bezpieczeństwa ekologicznego dla mieszkańców”. To jest aktualne!

Ale czy to oznacza, że chcieliśmy zamknąć hutę?

Umieszczanie insynuacji, ze jesteśmy radykalni (Bo nie układamy się za paciorki i bujamy na przyjęciach?), że wpinamy pinezki w korę drzewa czy , że wyrzucam trolli z grupy na Facebooku są bardziej humorystyczne, niż poważne i nie wymagają komentowania.

Czy wybudowanie Huty Katowice było nieszczęściem? To jest bardzo złożony temat, dlatego odpowiedź musi być obszerna  Huta Katowice a Strzemieszyce oświadczenie

Jerzy Reszke

Posted in Blog.